Facebook on November 12, 2015, 09:02:59 AM
เอส แอนด์ พี มอบหนังสือตำราอาหาร “เมนูโปรดของน้องวัยเรียน”

          บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ใส่ใจโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน จัดทำตำราอาหาร "เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน" โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26

          เกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำตำราอาหาร "เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน" ขึ้นนั้น เนื่องจากเอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจอาหารมากว่า 40 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งเอส แอนด์ พี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลด้านโภชนาการสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นการจัดทำตำราอาหาร "เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน" จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เอส แอนด์ พี จัดทำขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเด็กนักเรียนในชนบทจะได้รับประทานอาหาร ในงบประมาณที่จำกัด การจัดทำตำราอาหารเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอเมนูอาหาร 30 รายการ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัยของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันพบว่าคุณภาพอาหารจะต่ำกว่ามาตรฐานโภชนาการ ไม่สามารถจัดเมนูผัก-ผลไม้ได้ อีกทั้งเนื้อสัตว์จะได้ปริมาณน้อยต่อความต้องการของเด็ก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำตำราอาหารขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่หลากหลายให้กับทางโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดโภชนาการของเด็ก ซึ่งเด็กถือเป็นเยาวชนของชาติที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพนำมาซึ่งการพัฒนาชาติอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต การมีสุขภาพการกินอยู่ที่ดีจะทำให้เด็กมีสุขภาพและสติปัญญาในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

          โดยที่ผ่านมาเอส แอนด์ พี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความห่วงใยเรื่องสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Cake A Wish Make A Wish มอบเค้กให้กับผู้ด้อยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการเติมรอยยิ้มให้กัน ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ คนพิการ โครงการ S&P Kitchen for kids การเข้าไปปรับปรุงโรงครัว และแนะแนวเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

          สำหรับงานในวันนี้มีตัวแทนโรงเรียนจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานและรับหนังสือตำราอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้สนับสนุนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียน และทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ และหวังว่าตำราอาหารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการจัดสรรเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กนักเรียน ป้องกันปัญหาการขาดโภชนาการของเด็กได้ดีอีกทางหนึ่ง เอส แอนด์ พี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโภชนาการที่ดีให้กับสังคมตลอดไป และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป