Facebook on November 03, 2015, 02:35:50 PM
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 11          กระแสการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังได้รับความนิยมและได้พัฒนาตัวเองจนก้าวผ่านช่วงของการเรียนรู้และทำความเข้าใจมาสักระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นผู้บริโภคที่ใส่ใจในปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่พร้อมจะเริ่มต้นดูแลตัวเองในหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งไลฟ์สไตล์ดังกล่าวมาพร้อมกับปริมาณลูกค้าและกำลังซื้อที่จับต้องได้

          ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องใน 2 ธุรกิจหลัก คือ โรงพยาบาลและประกันสุขภาพ มองเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเข้ามาตอบรับความต้องการของสังคมเมืองดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ

          อย่างไรก็ดี ความต้องการของลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรองรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่สามารถตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการโดยแยกเป็นเซ็กเมนท์ย่อย จึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ผู้ประกอบการเลือกใช้

          รวมถึงการนำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการ "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" และการเข้าถึงลูกค้าในทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้ามาใช้ในการจูงใจมากขึ้น
« Last Edit: November 03, 2015, 02:37:57 PM by Facebook »