MSN on October 22, 2015, 06:33:46 PM
เมืองไทยประกันชีวิตรับ “รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” ต่อเนื่อง ตอกย้ำคุณภาพบริการที่ดีภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”เช้าวันนี้ (22-10-58) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center) ให้แก่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) โดยมีนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

นายสาระ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนาและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากที่สุด ทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

เมืองไทยประกันชีวิต ได้กำหนด 3 แนวทางหลักเพื่อให้การบริการของศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย 1.) กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2.) สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 3.) บริษัทฯมีทีมงานที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญาให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center: CSC) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ One-Stop Service ขณะเดียวกันยังมีศูนย์บริการลูกค้าอีกกว่า 160 แห่ง ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “1766 เมืองไทย Smile” ซึ่งล่าสุดได้ขยายเวลา เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการขายอย่างมีคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านประกันชีวิตที่ดีในระยะยาว อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน” นายสาระกล่าว

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และแจ้งวิธีบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินได้ในทันที จนกระทั่งสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจ และสามารถยุติเรื่องได้ก่อนที่จะผู้บริโภคจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายัง สคบ.

MSN on October 22, 2015, 06:34:12 PM
เมืองไทยประกันชีวิตรับรางวัลคอลเซ็นเตอร์ดีเด่นต่อเนื่องเช้าวันนี้ (22-10-58)หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center) ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก./