Facebook on October 22, 2015, 12:21:08 AM
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ 7 ตำนาน สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม’          สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ '7 ตำนาน สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม' เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่า ในโอกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า "อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดี และความกตัญญูให้เกิดขึ้นในหัวใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พลตรีสุชาติ พรมใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก คุณหรั่ง ออเคสตรา ศิลปินนักร้อง อ.ชินกร ไกรลาศ ดร.อภิชาติ ดำดี และคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมเสวนา ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ เวทีกลางโซนเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้ง 20 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 685 2255