Facebook on October 02, 2015, 04:04:06 PM
นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเยาวชนไทยเล่นกีฬาหมากล้อม เปิดตัวการ์ตูนความรู้ “ชุดเซียนโกะ”

          นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยเล่นกีฬาหมากล้อม เพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ "ชุดเซียนโกะ" หนังสือสอนทักษะการเล่นกีฬาหมากล้อมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ 15 คิว ประกอบด้วย เซียนโกะกระดานแรกสังเวียนโกะ, เซียนโกะเล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ และเซียนโกะ เล่ม 2 กลยุทธ์ยอดนักรบ

          ในงานเปิดตัวหนังสือ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "กีฬาหมากล้อมสร้างเยาวชนยุคใหม่ให้เก่งและดีสู่สังคมศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร" ร่วมด้วย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือและกีฬาโกะในหัวข้อ "หมากล้อม ช่วยพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้จริงหรือ" โดย ครูคีธ - นภัทร์ อิชยาวณิชย์ นักหมากล้อมระดับ 4 ดั้ง ผู้เขียนหนังสือ เซียนโกะ กระดานแรกสังเวียนโกะ น้องแน๊ท – นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ อายุ 15 ปี ระดับฝีมือ 3 ดั้ง นักกีฬาหมากล้อมหญิง ระดับ Top5 ของประเทศไทย และน้องพีค – ด.ช. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ อายุ 11 ปี ระดับฝีมือ 1 ดั้ง นักกีฬาหมากล้อมเยาวชนระดับ Top 5 ของประเทศไทย พร้อมผู้ปกครอง

          สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า "การเล่นโกะ นอกจากจะทำให้ผู้เล่นได้ฝึกสมอง การวางแผน การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และทักษะการใช้ชีวิตแล้ว สำหรับเยาวชนที่ได้ฝึกฝนเล่นโกะตั้งแต่เด็ก จะได้รับการพัฒนาเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ มีสมาธิและความจดจำดีขึ้นรวมถึงความสามารถในการวางแผนเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การเล่นโกะยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มภัยให้กับครอบครัวทำให้เกิดสายใยพ่อแม่ลูกเป็นกิจกรรมยามว่างที่ครอบครัวนำไปเล่นร่วมกัน โกะจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การ์ตูนความรู้ชุดเซียนโกะจึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนานมีบุ๊คส์ ที่จะได้ร่วมเผยแพร่กีฬาหมากล้อม หรือ โกะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น"

          ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า "หมากล้อม หรือ โกะ ได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อน และเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิลปะจำนวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ การดีดพิณ การเดินหมากกระดาน การเขียนพู่กันและการวาดรูป ซึ่งหมากกระดานในที่นี้ หมายถึง หมากล้อม (โกะ) โดยนิยมเล่นกันในหมู่ชนชั้นปัญญาชนหมากล้อมเป็นกีฬาทางสมองที่ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษา ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีสมาธิ มีการตัดสินใจที่ดีและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในอนาคตสำหรับในประเทศไทยกีฬาหมากล้อมได้เข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่ปี2536 ปัจจุบันมีผู้เล่นหมากล้อมกว่า 2 ล้านคน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"

          นอกจากนี้ ผลวิจัยโครงการ "การศึกษาผลของการเล่นหมากล้อมที่มีต่อเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเผชิญปัญหา และความคิดเชิงระบบ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาวิจัยและวัดผลจากการเล่นหมากล้อมต่อ 4 ทักษะ คือ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และความคิดเชิงระบบ ของเยาวชนและการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของผู้เล่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า เยาวชนที่เล่นกีฬาหมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวกในด้านพัฒนาเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ช่วยให้ผู้เล่นมีสมาธิและความจดจำดีขึ้นรวมถึงความสามารถในการวางแผนเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ระบุว่าในการเล่นหมากล้อมทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 44 ระบุว่ามีความจำดีขึ้นเมื่อถามถึงผลของการเล่นหมากล้อมต่อการเรียนที่ดีขึ้น-เข้าใจมากขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์เทียบกับวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 และ 20 เห็นว่าเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76 และร้อยละ 68ระบุว่าการเล่นหมากล้อมมีผลทำให้พวกเขาคิดในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้รอบด้านและรอบคอบมากขึ้น รวมถึงวางแผนเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ และร้อยละ 56 บอกว่าหมากล้อมทำให้มีมุมมองและวิธีคิดในการสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้น"

          น้องแน๊ท – นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ อายุ 15 ปี นักกีฬาหมากล้อมหญิง ระดับ Top 5 ของประเทศไทย ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเผยว่า "เริ่มเล่นกีฬาหมากล้อมมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เพราะอยากรู้ว่ามันคืออะไรจึงขอคุณพ่อคุณแม่ไปเรียน ซึ่งพอได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกชอบ เพราะนอกจากสนุกแล้ว บนกระดานยังมีความหลากหลายของเกมที่ท้าท้ายให้เราต้องคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลา และทำให้เราได้ใช้ความคิดอย่างอิสระอีกด้วย หมากล้อม สอนให้เรา รู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้จักความพยายาม คือต่อให้หมากที่เราเดินคะแนนจะนำอยู่ แต่สุดท้ายเราก็แพ้ได้ หรือหากคะแนนเรายังตามอยู่แต่เราก็สามารถกลับมาชนะได้เช่นกันถ้าเรามีความพยายาม อีกทั้งการเล่นต้องใช้สมาธิมากๆ ฉะนั้นก็ส่งผลให้หนูมีสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องการเรียน ที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการวางแผนการเรียน และมีระบบระเบียบมากขึ้นด้วย

          เมื่อถามถึงเทคนิคทำให้ตัวเองเป็นนักกีฬาระดับประเทศ น้องแน๊ท บอกว่า "ฝึกฝนบ่อยๆ ทำโจทย์เยอะๆ และการเล่นในแต่ละกระดานก็ควรจะคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหน หรือส่วนไหนที่เราดีอยู่แล้ว เราควรพัฒนาส่วนที่ดีนี้ต่อไปยังไง และศึกษาการเล่นของคนเก่งๆ รวมถึงคู่แข่ง และสำคัญคือตั้งใจเล่นในทุกๆกระดาน

          พร้อมแนะนำสำหรับคนที่สนใจอยากเริ่มเล่นหมากล้อม น้องแน๊ท ได้แนะนำว่า "ผู้ที่สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ให้ลองอ่านหนังสือชุดเซียนโกะนี้ได้เลย โดยเล่มแรก กระดานแรกสังเวียนโกะ จะมีเนื้อหาที่สอนตั้งแต่วิธีการจับหมาก การเดินหมาก อย่าละเอียด ส่วนอีก 2 เล่มก็จะมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาตามระดับ ให้อ่านอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราเข้าใจการเล่นโกะ ทั้งกฎ กติกา เทคนิค ชั้นเชิงต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และยังมีแบบฝึกหัดในเล่มด้วย แนะนำ ให้ลองอ่านชุดเซียนโกะนี้แล้วจะรู้เลยการเล่นโกะไม่ยากเลย"

          น้องพีค – ด.ช. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ อายุ 11 ปี นักกีฬาหมากล้อมเยาวชนระดับ Top 5 ของประเทศไทย ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนทอสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดเผยว่า "เริ่มเล่นกีฬาหมากล้อมมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ก่อนหน้านี้คุณแม่แนะนำให้เล่น แต่ไม่ได้สนใจอะไร จนมาเริ่มสนใจเพราะที่โรงเรียนมีชมรมหมากล้อมจึงลองเล่นดู และรู้สึกว่าสนุกดี เลยขอคุณแม่ไปเรียนเพิ่มเติม แรกๆผมเล่นอย่างใจร้อน หวงแต่จะเอาชนะ แต่เมื่อได้ทบทวนตัวเองก็พบว่าการเล่นโกะ ต้องอาศัยสมาธิและใช้ความคิดในการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ โกะจึงช่วยให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ้น มีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น และยังส่งผลให้การเรียนของผมดีขึ้นด้วย เพราะทำให้ผมรู้จักวางแผนการเรียน งาน รวมทั้งการจัดการตัวเอง เพราะปกติผมเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ ก็เลยทำให้วางแผนชีวิตตัวเองได้ดีขึ้น จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆหันมาเล่นหมากล้อมกัน โดยอาจจะเริ่มจากการดูการ์ตูน หรืออ่านหนังสือชุดเซียนโกะนี้ มีเนื้อเรื่องที่สนุกมากครับ ผมอ่านแล้ว อ่านง่ายมาก และเนื้อหาที่สอนการเล่นโกะก็มีครบถ้วน ชอบตรงที่มีแบบฝึกหัดท้ายเล่มให้เราได้ฝึกไปพร้อมกันครับ

          หนังสือการ์ตูนความรู้ "ชุดเซียนโกะ" ประกอบด้วย เซียนโกะกระดานแรกสังเวียนโกะ เซียนโกะเล่ม 1 เคล็ดลับสู่จอมยุทธ์ และเซียนโกะ เล่ม 2 กลยุทธ์ยอดนักรบ ที่จะพาน้องๆไปรู้จักกับกีฬาหมากล้อมศิลปะประจำชาติของจีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี โดยชุนรันนาและเซียนเหยียบเมฆแห่งเขามังกรเร้น เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับวิชาหมากล้อมและไขข้อข้องใจเรื่องต่างๆ เช่น กฎ กติกา มารยาท และเทคนิคการเล่นที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น 15 คิวจนสามารถเล่นได้อย่างมืออาชีพผ่านแบบฝึกหัดท้ายบทที่ทำให้เล่นเป็นได้จริงใน 1 วัน

          การ์ตูนความรู้ชุดเซียนโกะ ทั้ง 3 เล่ม ราคาเล่มละ 175 บาท จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด วางจำหน่ายแล้วที่ร้านแว่นแก้ว และนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่Nanmeebooks Call Center 0-2662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และwww.facebook.com/nanmeebooksfan