Facebook on August 07, 2015, 03:17:08 PM
ภาพข่าว: งานเปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าจากวังวรดิศ”          สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าจากวังวรดิศ” ผลงานของ “หม่องหลวงปนัดดา ดิศกุล”รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่3จากขวา) โดยมี คุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา (ที่2จากขวา), คุณวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา (ที่1จากขวา), พล.ร.อ. นพ. ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัฒน์ (ที่4จากขวา), ท่านหญิง (ม.จ.) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ (ที่5จากซ้าย), คุณณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ที่4จากซ้าย), ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่3จากซ้าย), คุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ที่2จากซ้าย), คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี (ที่1จากซ้าย),ร่วมแถลงข่าว ณ วังวรดิศ เมื่อวันก่อน