Facebook on August 05, 2015, 07:39:57 AM
ประกาศผลโครงการชมนาดครั้งที่ 4

ในที่สุดเวลาที่นักเขียนต้นฉบับชมนาดรอคอยก็มาถึง การประกาศผลรางวัลชมนาด (The Best of Non-Fiction)จัดโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 4  ซึ่งจัดงานแถลงข่าวในบ่ายวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ผลปรากฏว่า เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน ผลงานของอู๋ฮุ่ยเซียง  หรือ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียรได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือรางวัลดีเด่น โครงการชมนาดครั้งที่ 4 (The Best of Non-Fiction)ผลงานสารคดีที่ถ่ายทอดจากชีวิตจริงของแพทย์หญิงที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็น “ฆาตกร” เธอถูกฟ้องร้องคดีอาญา โดยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้คนไข้ถึงแก่ความตาย แพทย์หญิงท่านนี้ทำหน้าที่แพทย์เพื่อมวลชนต่อไปภายใต้ความกดดันจากคดีดังกล่าวที่บั่นทอนกำลังใจของเธอ และต้องทนกับความเจ็บช้ำจากการที่ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน “ไม่ไว้ใจ” ในการทำหน้าที่ของเธอ

อีกหนึ่งผลงานรางวัลรองชนะเลิศ คือ สายรุ้งกลางเมือง  ผลงานของ กรกช แสนจิตร เจ้าของนามปากกา นีราผลงานที่สะท้อนปัญหาครอบครัวของคนยุคใหม่ ที่จะทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ห่างเหินไปด้วยภาระหน้าที่ อุดมการณ์ หรือแม้กระทั่งความเป็นตัวตนที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน หนังสือที่เมื่ออ่านจบ คุณอาจอยากจะกลับไปกอดคนในครอบครัวสักครั้งให้ชื่นใจ

โดยรางวัลชนะเลิศ “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาดล้อมเพชรแท้” ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทและค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

สำหรับโครงการชมนาดในครั้งหน้าจะมีการเพิ่มเงินรางวัลขึ้นเป็น 70,000 หมื่นบาท เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด นอกจากนี้จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัล

ชมนาด ล้อมเพชรแท้” ทรงคุณค่า และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

สำหรับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคนได้รับความเห็นจากคณะกรรมการดังนี้“...หนังสือเล่มนี้จะทำให้ประชาชนได้เข้าใจจรรยาบรรณของแพทย์ ได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการเป็นแพทย์ที่ต้องทุ่มเทและเสียสละ เป็นอาชีพที่มีความทุกข์ใจและกดดันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพราะมีชีวิตคนไข้เป็นเดิมพัน ได้นึกถึงใจเขาใจเรา ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น  เพราะนี่จะเป็นหนังสือเล่มแรกที่แพทย์ที่ถูกฟ้องร้องออกมาเปิดใจถึงความยากลำบากและความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา”

โดยในพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจากคุณชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี และมอบเช็คเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศ ตามลำดับ จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด และมีการกล่าวถึงโครงการชมนาดในครั้งที่ 5 โดยคุณพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บจก.สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น  และโครงการในครั้งที่ 6  โดยคุณบุญเลิศ สีอุไรย์ กรรมการบริหาร บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นเป็นผู้ขึ้นมากล่าวให้รายละเอียด ซึ่งในครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นการประกวดในเชิงนวัตกรรมหนังสือเด็ก ซึ่งผลงานต้องสร้างสรรค์โดยสตรีเป็นหลักเช่นเดียวกัน!
« Last Edit: August 05, 2015, 07:43:34 AM by Facebook »

Facebook on August 05, 2015, 07:42:36 AM


บทคัดย่อความเป็นมาและเป็นไปของรางวัลชมนาด

รางวัลชมนาดครั้งแรกเริ่มต้นจากการริเริ่มปรึกษาหารือกันระหว่าง ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา,  คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์, นายอาทร เตชะธาดา และนายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์  ณ เดือนธันวาคม ปลายปี 2549 ในการจัดงาน     ครั้งแรก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ ในการเริ่มต้นโครงการฯ

โดยผู้ได้รับรางวัลชมนาดประเดิมเป็นรายแรกได้แก่ คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง จากผลงานนวนิยายเรื่อง “รอยวสันต์” ในปี 2551 หลังจากนั้นในปี 2552 จึงได้มีการกำหนดรูปแบบในการเปิดรับต้นฉบับของรางวัลชมนาดที่เป็นงานเขียนในแบบเชิงอรรถคดี (Non-Fiction) ที่นำเสนอข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงของปัจเจกชน หรือเรียบเรียงจากข้อเท็จจริงจากการวิจัยทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ จากงานเอกสาร หรือสัมภาษณ์บุคคลเชิงมุขปาฐะ และต้องเป็นแนวการเขียนที่แปลกใหม่ ท้าทาย สร้างสรรค์โดยสตรีไทย ซึ่งในปี 2553 ผู้ได้รับรางวัลชมนาดชนะเลิศ ครั้งที่ 2 ได้แก่ คุณธนัดดา สว่างเดือน จากผลงานประพันธ์เรื่อง “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน” รองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข จากผลงานเรื่อง “เด็กหญิงของเรา” และรองรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ กาล-กัลยา จากผลงานเรื่อง “แสงอรุณแห่งครอบครัว” รางวัลชมนาดครั้งที่ 3 ประกาศผลขึ้นในปี 2556 ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน คือ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เจ้าของผลงาน  พฤกษามาตา และ คุณสิริญรำไพ  ประพันธุ์ทวี  เจ้าของผลงาน  ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน

สำหรับการประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 4 นี้ ก็ยังคงรูปแบบการเปิดรับต้นฉบับในงานเขียนแบบ Non-Fiction เหมือนครั้งที่ผ่านมา และได้ดำเนินกระบวนการต่างๆ มาจนถึงได้ผลงานที่จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศชมนาด ครั้งที่ 4 ในวันนี้ (29 ก.ค. 2558)

โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ในครั้งต่อไปนั้น นับเป็นครั้งที่ 5 โดยยังคงประกวดวรรณกรรมอรรถคดีเช่นเดิม (The Best of Non-Fiction) และมีการเพิ่มมูลค่ารางวัลในแต่ละระดับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์งาน             ให้มากยิ่งขึ้น

ผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนและโอกาสเฉพาะนักประพันธ์หญิงสำเร็จต่อเนื่องมาโดยตลอด และใน ปี 2560 โครงการรางวัลชมนาดครั้งที่ 6 จะเป็นประเภท “นวัตกรรมหนังสือเด็ก” เพราะเจ้าภาพและคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่า ควรมีรางวัลสำหรับสตรีและครอบครัว เพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และเน้นกิจกรรมอำนวยให้ครอบครัวรังสรรค์งานอย่างสนุกสนานร่วมกัน พร้อมปลูกนิสัยรักการอ่านและการศึกษาในด้านสมองและอารมณ์ความสมานสามัคคีภายในบ้าน โดยเฉพาะพ่อแม่และครอบครัวที่อบอุ่น จะเอื้อให้เด็กจำเริญวัย จากวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้เด็กไม่จำเป็นต้องพึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวัยอันควร โดยการประกวดนวัตกรรมสำหรับเด็กจะสลับกับประเภทสารคดี ปีเว้นปี ต่อเนื่องกันไป

Facebook on August 05, 2015, 07:44:34 AM


"ประกาศรางวัล"  ชาติศิริ โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ที่ 3 จากซ้าย) และนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ (ขวาสุด)  ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ร่วมมอบรางวัลแก่ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร (กลาง)  ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการชมนาด ครั้งที่ 4 (The Best of Non-Fiction) ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

1.   พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร  ผู้ชนะเลิศรางวัลชมนาดระดับดีเด่น ครั้งที่ 4 (The Best of Non-Fiction)
2.   ชาติศิริ โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเช็ครางวัลแก่ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร (กลาง) ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการชมนาด ครั้งที่ 4 (The Best of Non-Fiction) พร้อม (เรียงจากขวาตามลำดับ) นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการชมนาดครั้งที่ 3 ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการชมนาดครั้งที่ 1 ร่วมแสดงความยินดี
3.   ชาติศิริ โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกแพทยสภา บูรพา อารัมภีร (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงการนักเขียน มาร่วมแสดงความยินดี
4.   ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร ผู้ชนะเลิศ ผลงาน “เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน” และ กรกช แสนจิตร รองชนะอันดับที่ 1 ผลงาน “สายรุ่งกลางเมือง” ในการประกวดโครงการชมนาด ครั้งที่ 4

Facebook on August 11, 2015, 03:23:56 PM
ภาพข่าว: งานประกาศรางวัลชมนาดครั้งที่ 4           "ประกาศรางวัล" ชาติศิริ โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น (ที่ 3 จากซ้าย) และนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ (ขวาสุด) ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ร่วมมอบรางวัลแก่ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร (กลาง) ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการชมนาด ครั้งที่ 4 (The Best of Non-Fiction) ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน