Facebook on April 28, 2015, 03:43:02 PM
ภาพข่าว: พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการแนะนำหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี”


 
          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนกลาง) ประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการแนะนำหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” ร่วมด้วย นายสัก กอแสงเรือง ประธานโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” (ที่ 4 ขวา) นางวราภรณ์ พิณเสนาะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) นายทอง พันทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากขวา) นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่า จังหวัดเชียงใหม่ (ขวาสุด) นายประยุทธ์ เป็นมูล ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 3 จากซ้าย) มร.มาร์ค เวอมูเลน ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมเชียงใหม่ (ซ้ายสุด) ร่วมงานที่ผ่านมา และขอเชิญชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ จ.เชียงใหม่