sianbun on October 28, 2009, 08:44:31 AM
เฮลธ์ อิมแพค แจกหนังสือฟรี “Bone&Joint รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน”บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โซลูแคล แคลเซียมนวัตกรรมใหม่  แจกหนังสือ “Bone&Joint รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน” เขียนโดย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์    ยุกตะนันทน์ ซึ่งรวบรวมเนื้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย อย่างละเอียด      ให้อ่านเข้าใจเข้าใจง่ายๆ อีกทั้ง ยังแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นที่เหมาะกับบุคคลทุกเพศวัย รวมไปถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ทั้งนี้ จะแจกให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 เล่ม ฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ โทร.02 – 860 - 4561   ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทำการ