pooklook on July 22, 2014, 03:20:17 PM
นพ. จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้เล่าถึงพฤติกรรม Selfie ว่า เป็นพฤติกรรมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่วนที่ดีคือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ แต่ถ้าทำเกินไปอาจทำให้หลงตัวเองได้

 

ปัญหาเหล่านี้มาพร้อมกับเด็ก Generation Me คือเอาตนเป็นศูนย์กลาง หลงตัวเอง  มักจะมีพฤติกรรมดังนี้

1.ปฏิกิริยาต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยความโกรธแค้น สร้างความน่าละอาย/ขายหน้า และความอัปยศน่าอดสู

2.เอาเปรียบผู้อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการชนะ

3.มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญมากเกินพอดี

4.พูดขยายเกินกว่าความเป็นจริง เกี่ยวกับความสำเร็จหรือความสามารถของตนเอง

5.มีใจหมกมุ่นกับจินตนาการความสำเร็จ พลัง อำนาจ ความงาม สติปัญญา

6.ใช้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผล กับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ คาดหวัง

7.ต้องการเป็นที่ชื่นชม ยอมรับและหลงใหลอยู่ตลอดเวลา

8.เพิกเฉย ไม่เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น และมีความพยายามเพียงน้อยนิดที่จะแสดงความเห็นใจผู้อื่น

9.คิดหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์ และความต้องการของตนเอง

10.ไล่ตามเป้าหมาย ที่เห็นประโยชน์แก่ตนเอง