MSN on July 09, 2014, 03:23:38 PM
KTAMเปิดตัวCEOพร้อมแถลงแผนธุรกิจครึ่งหลังปี57นางชวินดา  หาญรัตนกูล (ที่2ขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   แถลงแผนธุรกิจครึ่งหลัง ปี 2557  พร้อมทีมผู้บริหาร  ตั้งเป้าเป็นบริษัทจัดการที่มีผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการลงทุนอย่างครบถ้วน  ชูแผนขยายฐานลูกค้ากองทุนรวม ครึ่งหลังเร่งระดมเงินเข้ากองทุน KTPLUS