sianbun on April 28, 2009, 10:45:44 PM
โครงการนิทรรศการภาพถ่าย และประกวดภาพถ่าย เทศกาลบางกอก กล๊วย กล้วยวัตถุประสงค์    
•   เพื่อจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพ ถ่ายทอดผลงานในหัวข้อ “ Easy Bangkok”  แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพ เป็นเมืองง่ายๆ อยู่สบาย ให้ผู้ร่วมงาน และบุคคลทั่วไปได้รับชม
•   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นเวทีในการแสดงออกของเหล่าช่างภาพ และเป็นหนึ่งรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร
•   เพื่อสร้างภาพข่าว และทำให้เกิด Talk of the town ให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปกล่าวถึง

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้สนใจงานศิลปะ ผู้ร่วมงานเทศกาลบางกอก กล๊วย กล้วย (Bangkok Bananas)   กลุ่มช่างภาพต่างๆทั้ง นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
หัวข้อการประกวด   
•   การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  “ ภาพกล้วย กล้วย” ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายได้ในงานเทศกาลบางกอก กล๊วย กล้วย (Bangkok Bananas) ในมุมมองง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดง ประติมากรรม ดนตรี ภาพยนตร์ และอื่นๆ
ประเภทของภาพถ่าย
•   ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลหรือฟิล์ม
•   ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
•   นักศึกษา ประชาชนคนไทยทั่วไป และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
ถ่ายภาพแบบดิจิตอลหรือฟิล์ม
•   เป็นภาพถ่ายสีหรือขาวดำที่ผู้ส่งถ่ายเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือร่วมแสดงที่ไหนมาก่อน
•   ส่งฟิล์มหรือ Digital File Format Tiff พร้อม Raw File บันทึกลงแผ่น CD มาพร้อมภาพถ่ายผลงาน ส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน
•   อัดภาพมีขนาดของภาพ 10x12 นิ้ว ติดภาพลงบนบอร์ดสีขาว เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว โดยเขียนชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้ถ่ายได้อย่างชัดเจนในใบสมัครที่แนบมากับรูปภาพ
•   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด สามารถสร้างสรรค์ใช้เทคนิคอิสระได้ไม่จำกัดรูปแบบ แต่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากภาพถ่ายต้นฉบับมากจนเกินไป
ถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ
•   ภาพที่ถ่ายจะต้องถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือห้ามมีการปรับแต่งภาพแต่อย่างใด
•   ส่งไฟล์ภาพบันทึกลงแผ่น CD มาพร้อมภาพถ่ายผลงาน ส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมบอกรุ่นของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายภาพมาด้วย
•   มีขนาดของภาพ 8x 10นิ้ว ติดภาพลงบนบอร์ดสีขาว เว้นของด้านละ 1 นิ้ว โดบเขียนชื่อภาพ ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ของผู้ถ่ายได้อย่างชัดเจนในใบสมัครที่แนบมากับรูปภาพ
สำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกประเภท
•   ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน
•   การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
•   สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และจะมีการตรวจสอบก่อนว่าผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นจริงหรือไม่
•   จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบความเสียหายของภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
การรับใบสมัคร/ การส่งผลงาน
•   รับใบสมัคร และส่งผลงานได้ที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์  ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และจุดประชาสัมพันธ์งานเทศกาล บางกอก กล๊วย...กล้วย ตั้งแต่วันที่ 1-6  พฤษภาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
•   ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเวปไซด์
www.ocac.go.th

การตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ภาพกล้วย...กล้วย”
•   จะมีการประกาศรางวัลในวันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ฃชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
•   ภาพที่ได้รับรางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือก จะได้จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม กทม.

รางวัลสำหรับประเภทภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพ
รางวัลที่ 1    เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   
รางวัลที่ 2    เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3    เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 10  รางวัล   เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลสำหรับประเภทภาพถ่ายจากมือถือ
รางวัลที่ 1    เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2    เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3    เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 10  รางวัล   เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      นิทรรศการภาพถ่าย “ Easy Bangkok” 
รายชื่อศิลปินรับเชิญงานนิทรรศการภาพถ่าย “Easy Bangkok”
•   ผศ. ถาวร  โกอุดมวิทย์   
•   อ.ชูศักดิ์  วรพิทักษ์
•   ดร.ชวาล  คูร์พิพัฒน์
•   คุณนภดล  โชตะสิริ
•   คุณวิทยา  มารยาท
•   คุณดาว  วาสิกศิริ
•   คุณอนุชัย  ศรีจรูญพู่ทอง
•   คุณทวีชัย  เจาวัฒนา
•   คุณกนก สุริยสัตย์
•   Ralf Tooten
•   คุณณัฐ  ประกอบสันติสุข
•   คุณกันต์  สุสังกรกาญจน์
•   คุณวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์
•   คุณสุธี คุณาวิชยานนท์
•   คุณปิยทัต  เหมทัต
•   คุณอานนท์  ฮุนตระกูล
•   คุณวรรธนะ  กัมทรทิพย์

Concept
•   นิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ Easy Bangkok ”  แสดงให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ  ว่าเป็นเมืองง่ายๆ อยู่สบาย
 และน่าอยู่

ระยะเวลา ในการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ Easy Bangkok” 
•   30 เมษายน -10 พฤษภาคม 2552

สถานที่
•   ห้องแสดงนิทรรศการ 1-9 ชั้น 2  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สี่แยกปทุมวัน กทม.การจัดการเสวนา เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
•   การเสวนาจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00-17.00 และ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00-17.00 น. ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

กำหนดการดำเนินการ
•   แถลงข่าว            21 เมษายน 2552
•   ประชาสัมพันธ์         21 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552
•   การเสวนา         4 และ 7 พฤษภาคม 2552
•   การตัดสินการประกวด      7 พฤษภาคม 2552
•   เปิดนิทรรศการ         xx พฤษภาคม 2552

ช่องทางวางสื่อประชาสัมพันธ์
•   มหาวิทยาลัยต่างๆ
•   ร้านจำหน่ายกล้องถ่ายภาพ
•   ชมรมถ่ายภาพ
•   เว็บไซด์นักถ่ายภาพต่างๆ
•   นิตยสารต่างๆ
•   หนังสือพิมพ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ          บริษัท ภาพสยาม ร.ศ. ๒๒๕ จำกัด
ผู้ประสานโครงการ          พรทิพย์  พัดวิเศษ  (ออย)   โทร  081- 9191-581
« Last Edit: April 29, 2009, 03:46:18 PM by sianbun »