happy on October 31, 2013, 03:56:06 PM
“ปัน” เรื่องสั้นรวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม


                โครงการปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา, แพรวสำนักพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และธนาคารจิตอาสา เปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้น "ปัน" หนังสือที่รวม 19  เรื่องสั้นจากโครงการ “เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะผ่านสารคดีสั้น เรื่องสั้น และนิวมีเดีย (Dek Health)” ในเล่มมีนักเขียนคุณภาพจรดปลายปากกาเขียน อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง หรือชมัยภร บางคมบาง (คนที่ 7 นับจาก ซ้าย) , ขจรฤทธิ์ รักษา (คนที่ 6 นับจาก ขวา), อุรุดา โควินท์ (คนที่ 6 นับจาก ซ้าย) และ จเด็จ กาจรเดช รวมไปถึงเรื่องสั้นจากนักเขียนเลือดใหม่อีก 15 คน โดยแต่ละเรื่องมีนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง ศักดิ์สิริ มีสมสืบ หรือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (คนที่ 5 นับจาก ซ้าย) กับ “เดอะ ดวง” หรือ วีรชัย ดวงพลา และเยาวชนมาวาดภาพประกอบให้ เปิดตัวครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนายอินทร์ และร้านหนังสือทั่วประเทศ ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่ www.artculture4health.com