happy on September 02, 2013, 03:34:37 PM
สถาบันอาหาร นำเอสเอ็มอีไทยจับคู่ธุรกิจเวียดนาม


               นายเพ็ชร ชินบุตร (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วยผู้แทนคณะนักธุรกิจเอสเอ็มอีด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่ร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจราว 30 ราย โดยมีผู้นำเข้าสินค้าจากเวียดนาม และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย ณ นครโฮจิมินห์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานที่สถาบันอาหารจัดให้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเร็วๆนี้