happy on September 01, 2013, 07:25:07 PM
"วิทยาลัยในเครือไทย-เทค" แถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ภายใต้ชื่องาน "วันแม่สู่วันพ่อ" กู๊ด KPN ร่วมงาน                ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มเครือวิทยาลัยไทย-เทค นำทีมเแถลงข่าวการเปิดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมจับมือสโมสรเยาวชนคนอนาคต และ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดงานภายใต้ชื่อ "วันแม่สู่วันพ่อ" โดยมีนักร้องดังนายชยพล ปัญหกาญจน์หรือกู๊ด KPN 2012 ร่วมงาน ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น 9วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  เมื่อเร็วๆนี้