Facebook on April 19, 2013, 03:42:57 PM
“๑ ทศวรรษ ธรรมะประยุกต์” ชุดหนังสือธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิต โดย ว.วชิรเมธี


    
          สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ สำนักพิมพ์คุณภาพในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวชุดหนังสือ “๑ ทศวรรษ ธรรมะประยุกต์” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระที่ท่าน ว.วชิรเมธี ได้เขียนหนังสือแนวธรรมะประยุกต์ครบรอบ 10 ปี โดยชุดหนังสือนี้ได้รวบรวมผลงานของท่านไว้ทั้งหมด 5 เล่ม คือ ธรรมะติดปีก (ฉบับปรับปรุง) ธรรมะทอรัก (ฉบับปรับปรุง) ธรรมะคลายใจ (ฉบับปรับปรุง) ธรรมะสบายใจ (ฉบับปรับปรุง) และสบตากับความตาย (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเนื้อหาของแต่ละเล่มเป็นธรรมะประยุกต์ในสไตล์ท่าน ว.วชิรเมธี ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ โดยในโอกาสพิเศษนี้ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะได้นำมารวบรวมและจัดรูปเล่มทั้งภาพปกและภาพประกอบ ใหม่ให้มีความพิเศษและงดงาม ด้วยผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พิชัย นิรันต์ อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิต อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ และอาจารย์พงษ์พรรณ เรือนนันชัย ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการเสวนาพิเศษโดย ว.วชิรเมธี อ.พิษณุ ศุภนิมิต และไก่-มีสุข แจ้งมีสุข ดำเนินรายการ

          ว.วชิรเมธี ได้กล่าวว่า “ผู้เขียนตั้งปณิธานว่าวันหนึ่งหากมีโอกาสทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เราจะต้องหาวิธีทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน นำเสนออย่างมีชีวิตชีวา สามารถเข้าถึงคนทุกชั้นให้จงได้ ซึ่งผู้เขียนได้เผยแผ่ธรรมะผ่านวิธีการที่เรียกว่า “ธรรมะประยุกต์” ด้วยการเขียน เทศน์ สอน บรรยาย ทำรายการวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ จนมาถึงวันนี้เป็นเวลาครบรอบ ๑ ทศวรรษพอดี สำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งพิเศษนี้ได้คัดสรรผลงานเชิงธรรมะประยุกต์ขึ้นใหม่ ในรูปลักษณ์ รูปเล่ม รูปภาพแบบใหม่อย่างประณีตบรรจง เพื่อให้ผู้สนใจเก็บไว้ศึกษา หรือเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พัฒนาสถาพรยิ่งๆขึ้นไป

          อีก ทั้งยังได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้ด้วยว่า รายได้จากการจัดทำผลงานชุดพิเศษนี้ จะขออุทิศให้เป็นปัจจัยตั้งต้นของการก่อตั้งกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการผลิตนักปราชญ์ราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้แก่สังคมไทยและ สังคมโลกให้กว้างไกลไพศาลยิ่งขึ้นด้วย”

          เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กล่าวว่า “ชุดหนังสือ ๑ ทศวรรษ ธรรมะประยุกต์นี้ได้มีการจัดรูปเล่มและภาพประกอบใหม่ บรรจุลงกล่องอย่างดงามเพื่อเฉลิมฉลอง ๑ ทศวรรษของการริเริ่มบุกเบิกหนังสือธรรมะประยุกต์ ซึ่งเปรียบสเมือนเครื่องหมายแห่งความทรงจำของการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอธรรมะ รูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งยุคเก่าและยุคใหม่หันมาสนใจหนังสือธรรมะมากขึ้น”

          สำหรับ ชุดหนังสือ “๑ ทศวรรษ ธรรมะประยุกต์” ได้มีการปรับใหม่ทั้งรูปเรื่อง รูปรส รูปภาพ และรูปลักษณ์ โดยรูปเรื่องได้มีการเชื่อมโยงธรรมะในด้านต่างๆ เพื่อให้ใกล้ตัวมากขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้านรูปรส มีการนำเสนอธรรมะหลายรส ด้านรูปภาพ มีการนำศิลปะลายเส้นมาใส่ในแต่ละบทเพื่อให้เนื้อหารื่นรมย์ เวลาอ่านจะได้ทั้งสบายตาและสบายใจ และด้านรูปลักษณ์ ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสของหนังสือทั้งห้าเล่มที่ทำให้ผู้อ่านพกพาได้ ง่าย

          นอกจากนี้ ผลงานธรรมะประยุกต์ของ ว.วชิรเมธี ยังได้มีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ หนังสือ Anger Management ธรรมะหลับสบาย ขายให้ประเทศสเปน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน หนังสือ Looking Death in the Eye สบตากับความตาย และหนังสือ Love Management ธรรมะทอรัก ขายให้ประเทศสเปนและเกาหลี หนังสือ Mind Management ธรรมะสบายใจ ขายให้ประเทศเกาหลี อินโดนิเซีย และหนังสือ Nibbana in daily life นิพพานระหว่างวัน ขายให้ประเทศอินโดนิเซีย

          พบกับเรื่องราวธรรมะดีๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณ หรือมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าในโอกาสต่างๆ ได้ตลอดปี จากชุดหนังสือ “๑ ทศวรรษ ธรรมะประยุกต์” โดย ว.วชิรเมธี จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ ได้แล้ววันนี้ที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และอ่านได้ที่แอพพลิเคชั่น NaiinPann