happy on November 04, 2012, 04:26:50 PM
มอบหนังสือเสียง “รหัสลับคอร์รัปชั่น”


               เมื่อเร็วๆ นี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นายธาดา เกิดมงคล อุปนายกมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายเฮง โคตรอินดี้ ศิลปินในเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป มอบหนังสือเสียง “รหัสลับคอร์รัปชั่น” ที่อ่านโดยนักเขียนรางวัลซีไรต์, ศิลปินแห่งชาติเจ้าของผลงาน และบุคคลทั่วไปที่สมัครใจมาร่วมอ่านภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีนายศักดิธร อุบลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจหนังสือและหนึ่งในผู้พิการทางสายตา เป็นผู้มารับมอบ เพื่อนำไปให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นและผู้ที่สนใจฟัง เพื่อเป็นความบันเทิงและรู้เท่าทันการโกงในแง่มุมต่างๆ ที่นักเขียนทั้ง 22 คนเล่าเรื่องผ่านเรื่องสั้นแทนการอ่าน ณ บูทโครงการ “เล่าเรื่องโกง” X14 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ