Facebook on October 27, 2012, 04:19:55 PM
หนังสือใหม่ 100 สมุนไพรจีน          สำนัก พิมพ์ทองเกษม ขอแนะนำ หนังสือ “รู้เลือกรู้ใช้ 100 สมุนไพรจีน” ผลงานของ นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล กูรูด้านสมุนไพรจีนที่หาตัวจับยากในประเทศไทย ได้คัดสรรและรวบรวมยาสมุนไพรจีนที่ใช้ทางด้านการแพทย์แผนจีนมากที่สุด ถึง 100 ชนิดและตำรับยาจีนอีก 30 ตำรับ เพื่อใช้ในการบำรุงสุขภาพ พร้อมรายละเอียดของสมุนไพรอย่างครบถ้วน สร้างความเข้าใจให้ง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบและชื่อสมุนไพรพร้อมแนะนำความรู้ ทั่วไป และจุดเด่นของตัวยาสมุนไพรจีนทุกชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาค้นคว้าด้านสมุนไพรจีน หรือผู้กำลังต้องการรายละเอียดของสมุนไพรจีนเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนซื้อ หาตัวยา หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับสมุนไพรจีนที่มั่นใจว่าถูกต้อง และปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
« Last Edit: October 28, 2012, 05:42:51 PM by Facebook »