happy on June 24, 2012, 06:46:34 PM
“สมาคมรถโบราณ” ชวนชมรถหายาก
ในงานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 36
20-24 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


                จากภาพนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) และนางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมรถโบราณฯ และผู้ร่วมสนับสนุน เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 36” (THE GLOSSY HERITAGE AWARDS 2012) อย่างเป็นทางการ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คนที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค