happy on June 03, 2012, 07:02:55 PM
“ทีเอสแอล” เปิดตัวโฆษณาศูนย์บริการ SMRT
เพียบพร้อมด้วยช่างมากประสบการณ์ ครบครันเครื่องมือและอุปกรณ์


               บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวโฆษณาศูนย์บริการภายใต้ชื่อ “SMRT” (อ่านว่า สมาร์ท) Smart team Smart serviceความยาว 30 วินาที เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสูงครบวงจร สำหรับรถยนต์นำเข้าโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดโฆษณา ที่จะมาถ่ายทอดผ่านความมุ่งมั่นและจริงใจในการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

               เดินเรื่องด้วยลูกค้าสาวสวย กำลังนำรถเข้าศูนย์บริการ SMRT ภายในศูนย์เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องยนต์ และเครื่อมมืออันทันสมัย โดยมีทีมช่าง SMRT ที่คอยให้บริการ ด้วยการวิเคราะห์งานซ่อม จากแผ่นฟิล์ม รวมทั้งการดูแลรักษา ซ่อมแซมจุดต่างๆ ซึ่งควบคุมคุณภาพจากหัวหน้าช่าง บนพื้นที่ในการรับรองงานซ่อมได้หลายคัน

               จากนั้นสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย ขณะนั้น หัวหน้าช่างมองเห็นฝุ่นติดรถยนต์ของลูกค้า จึงรีบเป่าออกไปทันที และลูกค้าสาวสวยเห็นการดูแลดังกล่าว จึงอมยิ้มด้วยความพึงพอใจในบริการและความใส่ใจทุกรายละเอียด ทีมช่างได้ส่งบัตรมิราเคิล การ์ด คืนแก่ลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ และนี่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าทีเอสแอล ลูกค้าจากไปด้วยความประทับ ในขณะที่ทีมช่าง ภาคภูมิใจในการให้บริการ

               ตัวโฆษณาถูกออกแบบให้สื่อความหมายที่ชัดเจนถึงการให้ความใส่ใจในทีมช่าง SMRT ประกอบกับความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มาให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีบริการอื่นๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนอีกด้วย