moviegangs on May 11, 2012, 02:10:21 AM
M News Issue 01 May 2012
ขนาด Flyer (แผ่นพับแบบยาว ขนาดเดียวกับ PC 3M)
เป็นใบโปรแกรมหนังของเครือ Major
ปกเป็น หนังเรื่อง Snow White & the Hunisman


YaYoungMan on May 13, 2012, 08:24:48 PM
 :'( :'( :'( วันนี้ไป ไม่เห็น..

happy on May 14, 2012, 12:54:30 PM
 :)ไม่เห็นเหมือนกัน

moviegangs on May 14, 2012, 07:21:20 PM
ได้มาจาก Mega Cineplex 3 ใบเองครับ

เสาร์นี้ไปใหม่เดี๋ยวเก็บมาเผื่อครับ