happy on April 27, 2012, 03:02:19 PM
“ไดโด สิทธิผล” ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555


               จากภาพ มร. ฮิโรฟูมิ อารายะ (Mr. HIROFUMI ARAYA) กรรมการผู้จัดการบริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด (แถวนั่งที่ 1จากซ้าย) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโซ่และชุดโซ่+สเตอร์ดี.ไอ.ดี ในกลุ่ม สิทธิผล ร่วมกับ มร. โคโซ อารายะ (Mr. KOZO ARAYA) ประธานกรรมการบริษัท ไดโด โคเงียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (แถวนั่งคนกลาง) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ณ ห้องสายสัมพันธ์ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด โดยมีคุณทนง ลี้อิสสระนุกูล (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผล เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้