happy on April 25, 2012, 12:55:30 PM

"UFI" รับรอง MOTOR EXPO
 มาตรฐานงานแสดงสินค้าระดับโลก

               Mr.Mark Cochrane,Regional Manager สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFI มอบเกียรติบัตรรับรองงาน MOTOR EXPO พร้อมยินดีที่บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมเป็นสมาชิก UFI อย่างเป็นทางการ ยืนยันถึงความเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่ทั่วโลกยอมรับ โดยมีชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สื่อสากล จำกัด ( ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบและประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย ) (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้

###

เกี่ยวกับ UFI

UFI: Union des FoiresInternationales (อูฟี:  อูนีอง เดส์ฟัวร์ส์ แองแตร์นาซีโอนาลส์) คือ สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2468 ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี สมาชิกประกอบด้วย ผู้จัดงานแสดงสินค้า, เจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า, และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจัดแสดงสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก

ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 587 องค์กรจาก 218 เมืองใน 85 ประเทศ 6 ทวีป แบ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า 305 ราย, เจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 72ราย, องค์กรที่เป็นทั้งผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่ จัดงาน 130 ราย, สมาคม 51แห่ง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจัดแสดงสินค้า 47 รายรวมทั้งได้ให้การรับรองงานแสดงสินค้าซึ่งจัดโดยสมาชิกเกือบ 1,000 งาน

ในปี 2555 นับเป็นโอกาสดียิ่งที่งาน “MOTOR EXPO” ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานจัดงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงบริษัท สื่อสากล จำกัด ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ UFI อย่างเป็นทางการ

ซึ่งการจะเป็นสมาชิกของ UFI ได้ไม่ใช่เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณามากมายจากคณะกรรมการของสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งผู้จัดงานแสดงสินค้าและเจ้าของสถานที่จัดงาน ยังต้องมีจดหมายแนะนำจากสมาชิก 2 องค์กรจาก 2 ประเทศเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ขอเป็นสมาชิกต้องมีงานที่ได้รับการรับรองโดย UFI อย่างน้อย 1 งาน

การได้รับรองมาตรฐานงานและการร่วมเป็นสมาชิก UFI เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้า ตลอดจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย


###