MSN on March 26, 2012, 02:57:40 PM
“งานมหกรรมสินค้า  BuildTech’12  ConXpo’12 และ  Energy  Saving’12  (3  in  1) ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  พร้อมโชว์นวัตกรรมเมื่อเร็วๆ  นี้  คุณชาตรี  มรรคา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ทีทีเอฟ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  แถลงข่าวในงาน  Press  Conference  &  Exhibition  Preview  3  in  1  งานแสดงสินค้า  BuildTech’12  งานแสดงสินค้าวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง  ConXpo’12  งานแสดงสินค้าเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อธุรกิจก่อสร้างและบริการ  และ  Energy Saving’12  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน  รวมเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้า  “3  in  1”  ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  โดยภายในงานได้มีการแถลงถึงความคืบหน้าของการจัดงาน  ทั้งในส่วนของการจัดประชุม  สัมมนา  เสวนา  นิทรรศการ  กิจกรรม  และไฮไลท์ต่างๆ  ภายในงาน  อาทิ

•   การจัดประชุม  สัมมนา  และเสวนา  ในหัวข้อ “ระบบการจัดการพลังงานในการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงาน”  “การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร”  “ISO  50001  Energy  Management  System  :  ความเข้าใจและสิ่งที่องค์กรต้องเตรียมการ”  “สภาสถาปนิกไทยกับจุดยืนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  น้ำท่วมหรือไม่...ผังเมืองเอาอยู่ไหม?”  “ผังเมืองคือจำเลยน้ำท่วมจริงหรือไม่”  (ผังเมืองกับอนาคตของประเทศไทย,  นโยบายบริหารการจัดการน้ำกับการผังเมือง  และการผังเมืองกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน)  “บริหารโครงการและอาคารอย่างไรก็ตามแนวทางของ  LEED  Certification”  “กำจัดจุดอ่อนสถาปนิกไทย  ตอนที่ 2”  “อยู่กับน้ำ” และ  “เรียนรู้...อยู่กับน้ำ”

•   นิทรรศการ  “ผลงานสภาสถาปนิก”,  “Energy-Saving  Home  Presentation  Greenovation”  (บ้านประหยัดพลังงาน),  “After  Flooding  Design”  (สร้างบ้าน (ใหม่)...หลังน้ำท่วม),  “Education”,  “Education  Thesis”,  “Floating  House  Display”  (บ้านลอยน้ำ),  “Greenovation”  และ  “TEA & BEAT  EXhibition” 

•   กิจกรรม  การประกวด  “เพ้นท์สุขภัณฑ์  BuildTech’12”  ครั้งที่  2,  การแข่งขัน  “Young  Designer  Contest / Workshop”  และโครงการ  “Designer  Hub”

•   ไฮไลท์กับการผสมผสานของนวัตกรรมวัสดุ – อุปกรณ์ตกแต่ง  อุปกรณ์ก่อสร้าง  และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  ในชื่อที่เรียกว่า  “Infinity  4G  Architects  Pavilion”

ทั้งนี้  ภายในงานแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์บางส่วนจากบริษัทชั้นนำ  ได้แก่  J.D. Pools  Robot  หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระอัตโนมัติ จาก  J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD.  Wis  Dom  ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย  ระดับ  Hi-End  จาก  MAXWELL INTEGRATION CO.,LTD.  หลังคา  Solar  ใช้แทนหลังคาบ้าน  จาก  HOME BUILDERS PRODUCTION CO.,LTD.  Knauf  Ceiling  System  ระบบที่ทรงประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จาก  KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD.  พื้นไม้  Decking  จากไม้ไผ่  จาก  APP BOARD CO.,LTD.  LED  Solar-Infrared  Sensor  Flood  Light  โคมไฟแอลอีดีจากพลังงานแสงอาทิตย์  จาก  HACO ELECTRIC CO.,LTD.  Floating  Jigsaw  “Daiichi”  จาก  DAIICHI PLASTIC CO.,LTD.  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์  จาก  ABB LIMITED  หลอด  LED  จาก  LEKISE LIGHTING CO.,LTD.  หลังคาทองแดง  จาก  NAPAWAN GROUP (2004) CO.,LTD.  พัดลมระบายอากาศแบบประหยัดพลังงาน  จาก  GREEN VENT CO.,LTD.  และห้องเซาว์น่าอินฟาเรด  FG-08L  จาก  BESTEC  PACIFIC CO.,LTD.  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3   สภาสถาปนิก

พบกันที่งานมหกรรมสินค้า  BuildTech’12  ConXpo’12  และ  Energy  Saving’12  (3  in  1)  ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  5 – 8  เมษายน  2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 20.00  น.  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  อีกทั้งเดินทางสะดวกและรวดเร็วโดยรถไฟฟ้า  BTS  และฟรี!!!  ค่าโดยสารตั้งแต่สถานีอ่อนนุช – บางนา  ออกประตูทางออกที่  1  แล้วเข้าประตูด้านถนนสุขุมวิท  มีบริการรถรับ – ส่งจากสถานีถึงไบเทคเลยทีเดียว

MSN on April 12, 2012, 09:03:53 AM
ประกาศผลรางวัล  การประกวด  “บูธ  3  in  1”  ของผู้แสดงสินค้า  ในงานมหกรรมแสดงสินค้า  BuildTech’12  ConXpo’12 และ  Energy  Saving’12 
ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”

ประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้ว  สำหรับรางวัลการประกวด  “บูธ  3  in  1”  ของผู้แสดงสินค้า  ในงานมหกรรมแสดงสินค้า  BuildTech’12  งานแสดงสินค้าวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง,  ConXpo’12  งานแสดงสินค้าเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อธุรกิจก่อสร้างและบริการ  และ  Energy  Saving’12  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน  (3 in 1)  ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 8  เมษายน  2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 20.00  น.  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ

การประกาศผลการประกวด  “บูธ  3  in  1”  ของผู้แสดงสินค้า  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  คือ  ประเภท  “ประหยัดพลังงาน”,  ประเภท  “สวยงาม”,  ประเภท  “แนวคิดฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  และ  ประเภท  “สมควรเผยแพร่”  ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คะแนนและตัดสิน  ประกอบด้วย  อาจารย์ถวัลย์  วงษ์สวรรค์  อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  คณบดี  คณะสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  โสวิทยาสกุล  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และมีผู้สนับสนุนจัดการประกวด  คุณชาตรี  มรรคา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ทีทีเอฟ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  ได้ร่วมให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลบูธที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้
รางวัลประเภท  “ประหยัดพลังงาน”  ได้แก่ 
บูธ  F 311/1  Securitas  (Thailand)  Co., Ltd.
รางวัลประเภท  “สวยงาม”  ได้แก่
บูธ  F 104  Nove  Studio  Co., Ltd.
รางวัลประเภท  “แนวคิดฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  ได้แก่
บูธ  F 209  Home  Builders  Production  Co., Ltd. 
รางวัลประเภท  “สมควรเผยแพร่”  ได้แก่
บูธ  F215  Kingsmen  C.M.T.I.  Co., Ltd.  และ  บูธ  F  201-207  Able  Architects  Co., Ltd.