happy on April 11, 2012, 12:29:05 PM

“กลุ่มสิทธิผล วีแคร์” มอบรถเข็นแก่โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ”

                จากภาพ คุณวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการ “กลุ่มสิทธิผล วีแคร์” มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ในโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ” แก่มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณเครือวัลย์ หงษ์ธำรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้