MSN on October 28, 2011, 12:36:20 PM
งานหมั้นหวานชื่น          ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์   เสถียรไทย  และศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ชูโต  เป็นประธานในพิธีหมั้น ระหว่าง  ศิณพา   บุตรี  พล.ต.อ.สมบัติ -  อัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์  กับ พลวัต บุตร  พิทักษ์ -  พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ ที่ ห้องออเธอร์ส เลาจน์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ( เมื่อ 27 ตค.ที่ผ่านมา )  โดยมี สุชาดา ยุวบูรณ์ ,  อนุตตมา อมรวิวัฒน์  ร่วมงานด้วยพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน