Facebook on August 09, 2011, 01:33:05 PM
รู้ผลแล้ว!!..สำหรับหนูน้อยนักเล่านิทานภาคตะวันออก..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ

                   
 
           เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6” ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อหาตัวแทนของภาคตะวันออกเข้ามาแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเดี่ยว อายุ 4-6 ปี
1. ด.ช. กฤติธี ไทยขำ (น้องปลาโอ) อายุ 5 ปี โรงเรียนอนุบาลระยอง
2. ด.ญ. ภูรัชชิญา เอกนิพนธ์ (น้องเนเน่) อายุ 5 ปี 7 เดือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
3. ด.ช. กันต์ เพิ่มญาณวรรธนะ (น้องกันต์) อายุ 4 ปี 1 เดือน โรงเรียนอนุบาลระยอง

ประเภทเดี่ยว อายุ 6-9 ปี
1. ด.ญ. กาญจนา จันทร์รอด (น้องเซฟ) อายุ 6 ปี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
2. ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ เลิศพิสุทธิ์พงศ์ (น้องต้นหยง) อายุ 6 ปี 10 เดือน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
3. ด.ญ. อรอุมา อินธิแสน (น้องอั้ม) อายุ 7 ปี 8 เดือน โรงเรียนวุฒินันท์

ประเภททีมครอบครัว ได้แก่ ทีม “FruityKids” นำทีมโดยคุณแม่ตั้ม (ปัณฑิกา อนุรักษ์) และลูกสาว 2 คน คือ น้องกัตต้า (ปทิตตา ลังกาพินธ์) , น้องเปอร์ช่า (รสิตา ลังกาพินธ์)

          สำหรับภาคใต้ เตรียมพบกันในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ชั้น 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2241-8000 ต่อ 322, 324, 326 หรือติดตามรายละเอียดที่ www.motherandcare.in.th , www.tkpark.or.th

Facebook on August 18, 2011, 12:25:34 PM
หนูน้อยนักเล่านิทาน “ภาคใต้”..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”          เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6” ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ชั้น 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหาตัวแทนของภาคใต้เข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้
 
ประเภทเดี่ยว อายุ 4-6 ปี
          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธนิษฐา สองเมือง อายุ 5 ปี 9 เดือน โรงเรียนวรพัฒน์
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ณรุษ ประยืนยง อายุ 5 ปี 8 เดือน โรงเรียนธิดานุเคราะห์
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. ธิดาวรรณ โผผิน อายุ 5 ปี 11 เดือน โรงเรียนส่องแสงวิทยา
 
ประเภทเดี่ยว อายุ 6-9 ปี
          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธัญธร วัฒนะถาวรวงศ์ อายุ 7 ปี 1เดือน โรงเรียนธิดานุเคราะห์
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. ภูมิพัฒน์ แสงศรี อายุ 7 ปี 1เดือน โรงเรียนบ้านหัวปาน
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย อายุ 7 ปี 6 เดือน โรงเรียนวรพัฒน์
 
ประเภททีมครอบครัว
          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ครอบครัวนักสู้ (คู่แม่ลูก)
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Family Love (คู่แม่ลูก)
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ตุ่น (คู่พี่น้อง)

          สำหรับภาคเหนือ เตรียมพบกันในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเพชรคีรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2241-8000 ต่อ 322, 324, 326 หรือติดตามรายละเอียดที่ www.motherandcare.in.th , www.tkpark.or.th

Facebook on August 26, 2011, 07:57:54 PM
หนูน้อยนักเล่านิทาน “ภาคเหนือ”..ที่ผ่านเข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”

          เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนิตยสาร Mother&Care เดินทางไปจัดแข่งขัน โครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6” ณ ห้องประชุมเพชรคีรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อหาตัวแทนของภาคเหนือเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้
 
ประเภทเดี่ยว อายุ 4-6 ปี
          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. อมิตา มณีโสภณ อายุ 5 ปี 7 เดือน โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.พรพระนาย กันทะธง อายุ 5 ปี 10 เดือน โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กฤตพร คงจันทร์วุฒิพร อายุ 4 ปี 10 เดือน โรงเรียนวชิรวิทย์
 
ฝ่ายประถม
ประเภทเดี่ยว อายุ 6-9 ปี
          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. นคพร อัมพรลักษณ์ อายุ 8 ปี 9 เดือน โรงเรียนบ้านปงสนุก
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ธัญพร อินทะชุ่ม อายุ 8 ปี 2 เดือน โรงเรียนลำปางวิทยา
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. มัทนียา อุ่นเมือง อายุ 6 ปี 9 เดือน โรงเรียนไตรภพวิทยา
          ประเภททีมครอบครัว รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านรุ้งตะวัน
 
          สำหรับภาคอีสาน ภาคสุดท้ายของการสัญจรในโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย
          นักเล่านิทาน ครั้งที่ 6” เตรียมพบกันในวันที่ 3-4 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2241-8000 ต่อ 322, 324, 326 หรือติดตามรายละเอียดที่ www.motherandcare.in.th , www.tkpark.or.th
« Last Edit: August 26, 2011, 08:01:58 PM by Facebook »

Facebook on October 07, 2011, 01:20:44 PM
โค้งสุดท้ายของการสรรหา “สุดยอดหนูน้อยนักเล่านิทานระดับประเทศ ครั้งที่6”

และแล้วก็ถึงรอบชิงชนะเลิศร ะดับประเทศในโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-16.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กเก่งของเรา พร้อมทั้งไปร่วมเติมเต็มรอยยิ้มแห่งค วามสุขฟังเด็กเล่านิทานอย่า งเป็นธรรมชาติกันค่ะ

Facebook on October 11, 2011, 01:24:15 PM
น้องอิ๊นท์ & น้องหนูนา.. คว้าแชมป์สุดยอดหนูน้อยนักเล่านิทานระดับประเทศ ครั้งที่ 6


และแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศระดับประเทศ หลังจากเฟ้นหาหนูน้อยนักเล่านิทานจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศนานกว่า 3 เดือน เป็นงานที่หนักมากงานหนึ่งของคณะกรรมการ ในการคัดเลือกหนูน้อยนักเล่านิทานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพราะความสามารถ ความน่ารัก การกล้าแสดงออกอย่างสดใสสมวัย จินตนาการที่สร้างสรรค์ของเด็กไทย นับวันยิ่งมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งได้เห็นสายใยความรักความผูกพันและการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวผ่านหนังสือนิทาน

คุณพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวและบรรยากาศของโครงการในปีที่แล้ว รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการได้มีส่วนร่วมเปิดเวทีให้เด็กๆ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุกภูมิภาคได้ต่อยอดการเล่านิทาน และอ่านหนังสือกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน  กับคุณครูที่โรงเรียนให้เกิดขึ้น ณ เวทีแห่งนี้ ถือเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

คุณพจมาน กล่าวต่อว่า สอดคล้องกับความคิดโดยส่วนตัวของตนเอง ที่เชื่อว่าการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หนังสือไม่เพียงเป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาหาความรู้เท่านั้น แต่หนังสือยังเป็นสื่อที่ช่วยให้พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ก่อเกิดเป็นสายใยรัก และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

โครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ซึ่งสัญจรไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหาหนูน้อยยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ โดยในวันที่ 8-9 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งผู้ชนะเลิศมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเดี่ยว 4-6 ปี
•รางวัลชนะเลิศ     ด.ญ.อินท์นรี มิ่งขวัญ (น้องอิ๊นท์) อายุ 5 ปี 7 เดือน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              ด.ญ.อาเมลี ฟลอเรนซ์ ฟอนลีสเอาท์ (น้องข้าวปุ้น) อายุ 5 ปี 8 เดือน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ด.ญ.ฆฤษวี ศิวาวุธ (น้องต้นน้ำ) อายุ 5 ปี 5 เดือน โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ด.ญ.กฤตพร คงจันทร์วุฒิพร (น้องเมจิก) อายุ 5 ปี โรงเรียนวชิรวิทย์

ประเภทเดี่ยว 6-9 ปี
•รางวัลชนะเลิศ     ด.ญ. ศุภิสรา แซ่เฮา (น้องหนูนา) อายุ 6 ปี 3 เดือน โรงเรียนดรุณาราชบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1               ด.ช.ภัทรดนัย ธูปสุวรรณ (น้องเจตน์) อายุ 8 ปี โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               ด.ช.ภูมิพัฒน์ แสงศรี (น้องมาร์เฟีย) อายุ 7 ปี 3 เดือน โรงเรียนบ้านหัวปาน

ประเภททีมครอบครัว
•รางวัลชนะเลิศ     ทีม Lunla Family
•รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Fruity Kids
•รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมครีมมี่

พื้นที่สำหรับเด็กและกิจกรรมดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการอ่านอย่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, นิตยสาร Mother&Care และภาคีเครือข่าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2241-8000 ต่อ 324, 326, 341

เบอร์ติดต่อน้องอิ๊นท์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 4-6 ปี คุณแม่ 081-7005400 คุณพ่อ 081-7320731
เบอร์ติดต่อน้องหนูนา รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 6-9 ปี คุณแม่ 086-5030616 คุณพ่อ 086-6909670
เบอร์ติดต่อทีม Lunla Family รางวัลชนะเลิศประเภททีมครอบครัว คุณแม่น้องไอร่า 081-6407160