Google on June 15, 2011, 12:11:03 PM
ริเวอร์เบด แรงไม่หยุด ครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหมวดอุปกรณ์เร่งความเร็วเครือข่ายไอที ด้วยการคว้าตำแหน่งบริษัทผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในส่วนของตลาดอุปกรณ์ควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในปี 2553 สำรวจโดย Frost&Sullivan
 
กรุงเทพฯ – 15 มิถุนายน 2554 - ริเวอร์เบด เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยการครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในแง่ของรายได้ ในตลาดกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย (WAN Optimization Controller) ของปี 2553 ที่ทำการสำรวจโดย Frost&Sullivan
 
แคธี่ ฮวง นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม จาก Frost&Sullivan กล่าวว่า “ริเวอร์เบดยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในปี 2553 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้อย่างแข็งแกร่ง ขยายความเป็นผู้นำในกลุ่มของอุปกรณ์เร่งความเร็วเครือข่ายแซงหน้าคู่แข่งรายสำคัญในตลาดไปได้”
 
“ริเวอร์เบดยังคงเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่สะท้อนถึงมุมมองหรือกลยุทธ์การตลาด ในด้านเทคโนโลยี ริเวอร์เบดยังคงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในการติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแวนแบบหลายสาขา ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นของระบบการทำงานแบบเสียบปลั้กและทำงานได้ทันที (Plug&Play) ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ตระกูล Steelhead appliances ยิ่งกว่านั้น การผนวกเอาความสามารถของระบบเร่งความเร็วแอพพลิเคชันซึ่งเป็นเทคโนโลยีของริเวอร์เด ทำให้ริเวอร์เบดเป็นเวนเดอร์ที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในการช่วยแก้ปัญหาความช้าของเครือข่าย และแอพพลิเคชัน”
 
โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย (WAN optimization solutions) ของริเวอร์เบดช่วยให้องค์กรธุรกิจทุกขนาด สามารถก้าวข้ามปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น การทำงานของแอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพต่ำ การสำรองข้อมูลที่เชื่องช้า และแบนด์วิธที่ไม่เพียงพอสำหรับสำนักงานสาขาที่อยู่ไกลออกไป ด้วยการเพิ่มความเร็วให้กับแอพพลิเคชันที่อยู่ระหว่างศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาขาและผู้ใช้งานเคลื่อนที่ ซึ่งในบางกรณีสามารถเพิ่มความเร็วได้สูงถึง 100 เท่า อุปกรณ์ตระกูล Steelhead จากริเวอร์เบดช่วยกำจัดอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรที่ต้องการมองถึงการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศแบบคลาวด์
 
จอห์น ฮิกส์ รองประธานฝ่ายขายอาวุโส ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและญี่ปุ่น ริเวอร์เบด กล่าวว่า “กลยุทธ์ในการเลือกใช้ไอทีสำหรับองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น ระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น การควบรวมระบบ ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ และระบบกู้คืนข้อมูลต่อภัยพิบัติ ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทั่วโลกเลือกโซลูชันอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายจากริเวอร์เบด” พร้อมเสริมว่า “รายงานจาก Frost&Sullivan พิสูจน์ให้เห็นว่า ริเวอร์เบด ยังคงนำเสนอนวัตกรรมทางด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าในโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพและการมองเห็นการทำงานของเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานง่าย ยืดหยุ่นและสามารถขยายการใช้งานได้ตามความต้องการ ที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร”
 
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการของ Riverbed ข้อความที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเป็นแนวทางของแนวโน้มในธุรกิจของเรา ข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของและความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเพิ่มประสิทธิภาพแวน ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของ Riverbed ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรที่มีสาขากระจายในที่ต่างๆ มีการเติบโตด้านรายได้ และส่วนแบ่งการตลาด หรือการเติบโตของตลาดโดยรวม ข้อความการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างจากที่แสดงหรืออ้างอิงไว้ จากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึง ความสามารถของเราในการตอบสนองกับแนวโน้มและความท้าทายทางธุรกิจ และการตลาดซึ่งเราดำเนินการ ความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น อัตราการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถในการสร้างและรักษาสายสัมพันธ์ได้ประสบผลสำเร็จกับคู่ค้าจัดจำหน่ายของเรา  ความสามารถของเราในการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงความผันผวนของความต้องการในตลาด วงจรการขายและราคาผลิตภัณฑ์ของเรา การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาในห่วงโซ่อุปทาน ความสามารถของเราในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางการตลาด และการจัดงาน และความเสี่ยงอื่นๆ และความไม่แน่นอนอื่นๆ ตามที่อธิบายในเอกสารที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางธุรกิจของริเวอร์เบด ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 10 - K ที่เราได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ทุกข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ อ้างอิงกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและเราถือว่าไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในอนาคต คุณสมบัติหรือสเปกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะอ้างถึงในรุ่นนี้มีเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและจะไม่มีภาระผูกพันที่จะส่งมอบหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใด ๆ ริเวอร์เบด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขแผนผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ตลอดเวลา

 
เกี่ยวกับ ริเวอร์เบด
ริเวอร์เบด มอบระบบที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรที่มีการเชื่อมต่ออยู่ทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีของริเวอร์เบดองค์กรสามารถประสบความสำเร็จและเลือกกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยี อย่าง ระบบเสมือน, การควบรวมระบบ, การประมวลผลแบบคลาวด์และระบบกู้คืนข้อมูลต่อภัยภิบัติ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ด้วยการมอบแพลตฟอร์มที่เหมาะสมให้กับองค์กรที่ต้องการเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและควบรวมระบบสารสนเทศ ซึ่งริเวอร์เบดจะเข้าไปช่วยให้องค์กรสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว, ราบรื่นและยึดหยุ่นให้กับสถาปัตยกรรมไอที ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับริเวอร์เบด พร้อมแล้วที่ www.riverbed.com