shopAt7 on April 18, 2011, 05:07:42 PM
หนังสือคเณชา โดย เวิร์คพอยท์สำนักพิมพ์



หนังสือ คเณชา เป็นหนังสือที่รวมภาพและประวัติพระพิฆเนศวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สวยงามตระการตาด้วยภาพหลากหลายอิริยาบทของพระพิฆเนศวร จากอาจารย์นักวาดชั้นนำ จัดทำขึ้น เพื่อบูชาองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และศิลปวิทยาการ ดูได้ที่นี่ คเณชา



คเณชา เล่มนี้ควรค่าแก่การจับจองเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง :)