activity on March 23, 2011, 04:41:03 PM
ทรู จับมือ สภากาชาดไทย เชิญชวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น เปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “สภากาชาดไทยฯ” และ SMS จากทรูมูฟ

          กลุ่มทรู ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชาวไทยร่วมมอบกำลังใจ พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น เข้าบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น” ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0 รวมทั้งยังเปิดให้ผู้ใช้บริการทรูมูฟ ร่วมบริจาคผ่าน SMS โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท ส่งไปที่หมายเลข 91222 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ผู้บริจาคผ่านบัญชีสภากาชาดไทย ที่ต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถส่งใบนำฝาก ระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่โทรสารหมายเลข 0-2250-0312 หรือ 0-2625-4440 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4440 หรือ 0-2255-9911