activity on March 14, 2011, 02:57:52 PM
“โครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 6” สัญจรภาคเหนือ


 
          เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 จัด”โครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 6” ซึ่งเป็นโครงการที่ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนต่างๆ มาตลอด 5 ปีที่ผ่านและจนถึงปีนี้ปีที่ 6 ได้ส่งมอบ 62 ห้องสมุดของโรงเรียนตชด.และจัดห้องสมุด 2 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา

          “โครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 6” ได้ส่งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ทั้งหมด 62 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เป็นหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจของซีเอ็ดในการเป็นผู้ส่งมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียนที่ห่างไกล หนังสือเหล่านั้นจะช่วยเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของทั้งเด็กๆและเป็นแหล่งในการเรียนรู้ค้นคว้าสำหรับคุณครูผู้คนในชุมชน และยังมีการจัดทำห้องสมุดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสำหรับการศึกษาและช่วยเปิดโลกกว้างให้แก่เด็กๆ คุณครูและชุมชน ดังนี้

          1. ห้องสมุดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ลำดับที่ 25 จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

          2. ห้องสมุดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ลำดับที่ 26 จัดที่ห้องสมุดโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1 จังหวัดเชียงใหม่

          หนังสือที่ส่งมอบให้จะมี ทั้งคอมพิวเตอร์ การ์ตูนความรู้ จิตวิทยา บริหาร สุขภาพและนิตยสาร “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”เป็นโครงการที่ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนต่างๆ และส่งมอบหนังสือบริจาคให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขาที่โรงเรียนสะดวกมารับมอบ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถเสนอชื่อโรงเรียนเข้าร่วม “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนได้ที่ www.se-ed.com/csr

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 027398933 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)