pooklook on March 07, 2011, 05:59:12 PM
โนเกีย และ บลิสเทลช็อป มอบโอกาสให้คุณลุ้นรับโทรศัพท์โนเกีย N8 และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพียงคุณส่งภาพถ่าย ความสุข ความสนุกสนาน ร่าเริง สดใส ความรู้สึกดีที่แบ่งปันกันได้ระหว่าง เพื่อน ครอบครัว คนรัก ชุมชนรอบข้าง หรือสัตว์เลี้ยงที่รัก รับหน้าร้อนนี้ มาที่ www.facebook.com/blisstelshop วันนี้ ถึง 17 เมษายน 2554

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด

■ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและตอบสนองต่อหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้
■เป็นภาพที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือโนเกีย ความละเอียดอย่างน้อย 1 ล้านพิกเซล ขึ้นไป
■ผู้ส่งสามารถส่งภาพสีที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือโนเกีย เข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษภายในเครื่องโทรศัพท์มือถือตกแต่งภาพได้ พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดและบรรยายสั้นๆ 1 ประโยคที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดด้วยทุกภาพ
■ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีอายุภาพนับจากวันถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 17 เมษายน 2554
■ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ใต้ภาพที่ upload
■ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ หรือเอกสารใดๆ
■ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
■ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวด นำภาพถ่ายของบุคคลอื่นเข้ามาแข่งขันและหากได้รับรางวัลจะถือรางวัลนั้นเป็นโมฆะ
■ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น ไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
■ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่า  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
■ผู้เข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
■ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่นสินค้าในมูลค่าที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

เกณฑ์การตัดสิน

■การถ่ายทอดแนวความคิดและบ่งบอกถึง ความสุข ความสนุกสนาน ร่าเริง สดใส ความรู้สึกดีที่แบ่งปันกันได้ระหว่าง เพื่อน ครอบครัว คนรัก ชุมชนรอบข้าง หรือสัตว์เลี้ยงที่รัก 
■ภาพถ่ายมีความสวยงาม น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ 
■คณะกรรมการกิตติมศักดิ์รับเชิญจากผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้จัดเป็นผู้ตัดสิน
■การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนโดยกด Like และทำการอัพโหลดภาพมายังเว็บไซต์ www.facebook.com/blisstelshop 

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด  1 มีนาคม - 17 เมษายน 2554

พิจารณาตัดสิน วันที่ 20 เมษายน 2554

ประกาศผลรางวัล  วันที่ 22 เมษายน 2554

 

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทาง www.facebook.com/blisstelshop และ www.blisstel.com

ของรางวัล   

■รางวัลที่1 โทรศัพท์มือถือโนเกีย N8  1 เครื่อง มูลค่า 16,500 บาท
■รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือโนเกีย C6-01 เครื่อง มูลค่า  10,300 บาท               
■รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือโนเกีย  X3 1 เครื่อง มูลค่า 5,850 บาท
■รางวัลชมเชย โทรศัพท์มือถือโนเกีย X 2 Qwerty จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 3,190 รวม 15,950 บาท
■รางวัลพิเศษ สำหรับผู่ส่งภาพเข้าประกวดที่ภาพได้รับการกด Like จำนวน 10 คนขึ้นไป ทุกท่าน รับคะแนนบลิสแฟมิลี่แอนด์เฟรนด์ จำนวน 2,000 คะแนน เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าโนเกียที่ร้านบลิสเทลช็อปได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
     รวมมูลค่ารางวัล 50,000 บาท


http://www.facebook.com/blisstelshop#!/notes/blisstel-shop/blissful-summer-photo-contest-ประกวดภาพถ่าย-สนุ�/102177273196935