news on March 05, 2011, 11:35:08 AM


แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป จัดประชุม “2011 Business Kick-Off” เตรียมก้าวสู่เป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพ ในแถบเอเชียอาคเนย์

          นายประเสริฐ ไวยาวัจมัย (ยืนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป หรือ PHCG ผู้นำธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพระดับชั้นนำจากทั่วโลก ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง จัดประชุม “2011 Business Kick-Off” เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และแนวทางในการรุกธุรกิจด้านสุขภาพ โดยมุ่งขยายธุรกิจและก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจสุขภาพในแถบเอเชียอาคเนย์ พร้อมมอบรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นต่างๆ ให้แก่พนักงาน ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวน์เวอร์ เมื่อเร็วๆนี้