du_sit on March 02, 2011, 03:29:55 AM

37 ปี ยูเอ็มไอ ยอดขายทะลุเป้า 2.4 พันล้านบาท
กำไรโต 67% สูงสุดเป็นประวัติการณ์นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ ยูเอ็มไอ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องดูราเกรส เปิดเผยว่า ผลประกอบการดำเนินธุรกิจไตรมาส 4/2553 บริษัทฯ. มียอดขายรวมทั้งสิ้น 618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว  มีกำไรสุทธิ 48 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  ส่งผลให้ผลประกอบการรวมในปี 2553  บริษัทมียอดขายรวม 2,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิ 217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปีก่อน  และถือว่าเป็นรายได้รวมสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์    โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จมาจากสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  และการผลักดันกลุ่มสินค้า High Value Added ที่บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตทำให้สามารถเพิ่ม Production Yield  อย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2554 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 2,600 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 7 โดยบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเน้นการออกแบบที่มีนวัตกรรมและมีเอกลักษณ์ เพื่อลดการแข่งขันทางด้านราคา และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตอีก 5 ล้านตารางเมตร เพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิคและกระเบื้องพอร์ซเลน ใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท  รวมถึงแผนการผลิต ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท การบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการ Green UMI ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้อย่างจริงจัง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและบริษัทฯ. มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเติบโตในสังคมอย่างยั่งยืน