smiling on February 14, 2011, 05:21:25 PM
ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ว่า แฟ้มนี้เค้านับเป็นแฟ้มหรือแฮนด์บิล
จะได้ไปโชว์ถูก
ด้านหน้า
ด้านหลัง
เดี๋ยวด้านในจะมาต่อทีหลังครับ

na on February 14, 2011, 07:55:42 PM
ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะ แต่ผมเรียก แฟ้ม กับ สมุดภาพ ครับ

smiling on February 16, 2011, 12:27:14 PM
ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะ แต่ผมเรียก แฟ้ม กับ สมุดภาพ ครับ
เอาจริงๆ ครับ ตกลงใน List ของแฮนด์บิล มีหรือเปล่าครับ

na on February 16, 2011, 02:13:08 PM
ลิส มีหลายฉบับ บางอันก็ไม่ได้ลง บางอันก็ลง ของผม ลงไว้ว่าเป็น แฟ้ม ครับ
ไม่รู้ของท่านอื่น่ป็นยังไง

happy on February 16, 2011, 02:40:55 PM
เรียกแฟ้มเหมือนกันครับ

premium on February 16, 2011, 05:41:57 PM
ชื่ออะไรหนอ  แต่เคยดูอะ

dangjung on February 16, 2011, 10:50:17 PM
 ;) ผมก็เรียกแฟ้ม เหมือนกัน

ps2 on February 20, 2011, 08:46:29 PM
 :) :)แฟ้มครับ

mashi on April 28, 2011, 06:27:20 PM
เรียกแฟ้ม มีอยู่ในลิสต์ตัวเองด้วย