happy on December 05, 2010, 03:03:10 PM


MOTOR EXPO สานฝันเยาวชนไทยหัวใจสร้างสรรค์
ประกาศผลโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1

บริษัท  สื่อสากล จำกัด  ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” ประกาศผลประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 เวทีประลองความคิด นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านยานยนต์ สู่การเพิ่มสมรรถณะการขับขี่ และการประหยัดพลังงาน มุ่งสู่นวัตกรรมยานยนต์โลกอนาคต

ศิธา  เธียรถาวร หัวหน้าโครงการ การประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 หรือ THE 1st MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2010 จัดโดย บริษัทสื่อสากล จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” จะมีการมอบรางวัลพร้อมจัดแสดงผลงานของผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 


      สื่อสากลดำเนินธุรกิจในวงการยานยนต์มายาวนาน  ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยึดมั่นนโยบายการตอบแทนสิ่งดีดีคืนสู่สังคม โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศ โดยล่าสุด ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 หรือ THE 1st MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2010 ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยได้คิดพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่สามารถผลิตใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเชื่อว่ากิจกรรมการประกวดครั้งนี้จะเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคนไทย” นายศิธา กล่าว   


      สำหรับการตัดสินผู้ชนะเลิศในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่าทุกทีมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เนื่องจากมีคะแนนรวมเกาะกลุ่มกัน ทุกทีมจึงได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ     เกียรติบัตร พร้อมเงินรับรางวัลทีมละ 10,000 บาท


 ดังต่อไปนี้

 1. นายกิติ สมวัฒน์/นายป้อมปราบ ศรีอำพันพฤกษ์/นายณัฐพล ผ่องราศรี

ผลงาน: ชุดต้นแบบการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากชอคอับ   
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 


2. นายพีรพัชร ท่าตะเคียน /นายนคร สุทธิศรี/นายวุฒิพงศ์ ปิยะธนากร

ผลงาน: อุปกรณ์ทดสอบเสถียรภาพการขับขี่ของรถยนต์ 
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


3. นายรุ่งโรจน์ ทวีกิจอุดม/นายปฐวี แดงสกุล/นายภักดิ์ภูมิ สว่างดี

ผลงาน: ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของระบบช่วงล่างรถยนต์ 
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


4. นายอธิวัฒน์ บุตรมารศรี/นายธโนทัย เรืองวัฒนานนท์/นายดนุชา อินทิม
ผลงาน: ลักษณะการสตาร์ทเครื่องยนต์เอธานอลที่อุณหภูมิต่ำ
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ 
สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ทั้ง 4 ทีมจะได้นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณชนในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 


      ทั้งนี้ โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิศวกรรม      ยานยนต์ไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


        ขอเชิญผู้สนใจชมผลงานนักศึกษาได้ที่  บูธโครงการ ฯ ชาเลนเจอร์  2 บูธ B12 (ติดกับบูธรถยนต์ BRG) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.motorexpo.co.th หรือ www.autoinfo.co.th

« Last Edit: December 06, 2010, 04:19:47 PM by happy »