YAHOO on November 30, 2010, 06:01:39 PM
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรู เผยผลรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
 
          สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรู เผยผลรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553  ม.กรุงเทพ คว้าแชมป์สารคดีเชิงข่าววิทยุฯ ครั้งแรก

          สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมความสามารถนิสิตนักศึกษาสายสื่อสารมวลชนรุ่นเยาว์ เฟ้นหาสุดยอดผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ดีเด่น “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ชิงรางวัลโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 135,000 บาท จากผลงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 134 ผลงาน แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 44 เรื่อง และสารคดีเชิงข่าววิทยุฯ 90 เรื่อง ซึ่งในปีนี้ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดดเด่นคว้าสุดยอดสารคดีเชิงข่าววิทยุฯ จากเรื่อง “เมื่อเด็กไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก” ส่วนผลงานสารคดีโทรทัศน์เลือกได้เพียงรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง จากเรื่อง “ลมหายใจที่ต้องสู้” ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวถึงผลงานผลิตสารคดีข่าววิทยุ-โทรทัศน์ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “สายฟ้าน้อย” ครั้งนี้ว่า “โครงการสายฟ้าน้อย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการผลิตสารดคีเชิงข่าวของเยาวชนที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดมีการคัดสรร และเข้าถึงเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น ทำให้การตัดสินของคณะกรรมการจะต้องวิเคราะห์ผลงานแต่ละชิ้นอย่างละเอียด ชัดเจน และโปร่งใสเพื่อให้นิสิตนักศึกษา นำคำวิจารณ์ทั้งผลงานของตนเอง และทีมอื่นไปเรียนรู้ แก้ไขข้อบกพร่องในงานข่าวอื่นๆ ต่อไป อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับต่อไปยังรุ่นน้องอีกด้วย ดังนั้น ยังคงคาดหวังว่าผลงานในปีต่อๆ ไปจะมีความน่า สนใจ และน่าจับตามองมากยิ่งขึ้น”
          นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ [CSR] และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสายฟ้าน้อยมาโดยตลอด เปิดเผยว่า “โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยคณาจารย์สถาบันการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนทั่วประเทศ ต่างร่วมให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดด้วยดีมาโดยตลอด การร่วมมือกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยในการจัดโครงการดังกล่าว จึงเป็นการสานต่อพันธกิจของกลุ่มบริษัททรูที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีส่วนร่วมเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านวิทยุและโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป”
          ทั้งนี้ โครงการสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 6 มีนิสิตนักศึกษาสายสื่อสารมวลชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 90 เรื่อง และผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ จำนวน 44 เรื่อง โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 5 คน พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ คุณภาพของกระบวนการผลิต คุณค่าของเนื้อหา ผลงานกระชับ ชัดเจน น่าสนใจ และมี จริยธรรมของนักการสื่อสารมวลชนที่ดี
          สำหรับผลตัดสินการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 มีดังนี้

          รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ
          รางวัลดีเด่น ได้แก่
          เรื่อง "เมื่อเด็กไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก"
          จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท

          รางวัลชมเชย ได้แก่
          1. เรื่อง "เซ็กซ์วัยใส ปัญหาเชิงซ้อนของสังคมไทย"
          จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
          2.เรื่อง "ชายหาด...ค้ากาม"
          จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
          3.เรื่อง "เสียงเรียกจากราไวย์...ความทุกข์ใจบนแผ่นดิน"
          จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

          รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
          รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่
          เรื่อง "ลมหายใจที่ต้องสู้"
          จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
          รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่
          เรื่อง "เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสะอาดจริงหรือ?"
          จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท
          รางวัลชมเชย อันดับ 3 ได้แก่
          เรื่อง "ควัน...มือสอง"
          จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท
          รางวัลชมเชย อันดับ 4 ได้แก่
          เรื่อง "ภัยใต้แผ่นดิน"
          จาก มหาวิทยาลัยรังสิต โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท

          หมายเหตุ ติดตามรายละเอียดผลการตัดสินและคำอธิบายประกอบที่ www.thaibja.org