happy on November 25, 2010, 04:33:45 PM
พิธีครอบครูและไหว้ครู ณ สถาบันกันตนานักศึกษาคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อรุ่นแรกของสถาบันกันตนา ได้เข้าร่วมพิธีครอบครูอันเป็นพิธีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมลคงและความเจริญรุ่งเรื่องในภายภาคหน้า   พร้อมน้อมรำลึกพระคุณอาจารย์ในงานพิธีไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับทุนการศึกษาจากคุณสมสุข  กัลย์จาฤก ประธานมูลนิธิประดิษฐ์ – สมสุข  กัลย์จาฤก ณ สถาบันกันตนา เมื่อวันก่อน.

happy on November 25, 2010, 04:35:41 PM