Gmail on November 24, 2010, 06:43:23 PM
ตลาดธารน้ำใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี
 
          มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดตลาดนัดธารน้ำใจมูลนิธิอาสาเพื่อน พึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำหน่ายสินค้าบริโภค – อุปโภคสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาถูก และอาหารอิ่มอร่อย ราคา ๒๐ บาท ผลผลิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาดเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสิงห์บุรี และเปิดโอกาส ให้กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ร้านค้า นับ 100 ร้าน ที่ประสบภัยดังกล่าวได้มีตลาดในการระบายสินค้า ตลอดงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีของวงดนตรี การแข่งขันกินเร็ว เกม การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มสีสันในงาน ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ฝาครอบคลองสี่แยกศาลหลักเมือง อำเภอเมืองรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้แทนพระองค์ เดินทางเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว ประชาชนผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4427-9