YAHOO on November 07, 2010, 05:41:21 PMวีรกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน
เมื่อการอ่านการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้า
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญชวนเยาวชนคนกล้าอายุระหว่าง 16 – 25 ปี
ร่วมปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ไปพร้อมกันใน “วีรกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน”

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระดมความคิดและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ส่วนกิจกรรม Mini TK ชั้น G อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดสมัครผู้กล้าแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
เพียง 40 คนเท่านั้น
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 264 5963 – 5 ต่อ 135 หรือ 089 608 1228 คุณนิวัฒน์

กำหนดการ
วีรกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ Mini TK

เวลา                       กิจกรรม
12.30 – 13.00 น.          ลงทะเบียน กรอกข้อมูลผู้สมัครสร้างวีรกรรม
13.00 – 13.30 น.          ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและบอกเล่าวีกรรมในอดีตที่ผ่านมา
13.30 – 13.50 น.          กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมและทีมงาน
13.50 – 14.00  น.         เบรค / อาหารว่าง
14.00 – 15.40 น.          Workshop “จากไอเดียสู่กิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน”
        ร่วมระดมความคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
        การอ่านการเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน
15.40 – 15.50 น.          ทำความรู้จักกับโครงการ TK Mobile Library
        พร้อมเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่จริง (ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน)
15.50 – 16.00 น.          สรุปกิจกรรม / แยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ          กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม