wmt on August 12, 2010, 10:41:28 AM
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ฉลองชื่อใหม่เปิดขายกองทุนเกาหลีทันใจ

กรุงเทพฯ: บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ส่งกองทุน “เกาหลีทันใจ” ฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ย้ำภาพการยกระดับสู่การเป็นองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถนำเสนอกองทุนรวมได้หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นายอนุสรณ์  บูรณกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดจำหน่าย กองทุน”เกาหลีทันใจ” ในระหว่าง วันที่ 10 -20 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำที่ 50,000 บาท มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของเกาหลีใต้ อายุโครงการประมาณ 11 เดือน

“จุดเด่นของกองทุน "เกาหลีทันใจ” คือจะจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุนล่วงหน้า ภายใน 7 วันหลังจดทะเบียนกองทุน ซึ่งมีความแตกต่างจากกองทุนพันธบัตรเกาหลีทั่วไป ที่จะจ่ายอัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดอายุของโครงการ โดยกองทุนดังกล่าว จะทำการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนไว้ด้วย กองทุนนี้จะเป็นกองทุนกองทุนแรกภายใต้ชื่อใหม่ของบริษัทอย่างเป็นทางการ” นายอนุสรณ์กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนที่จะออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก 2 กองทุนในปีนี้ โดยกองทุนแรก จะเป็นโรงแรมบนเกาะสมุย และกองทุนต่อมาเป็นโกดังเก็บเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งสองกองทุนเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ (Freehold) เพื่อสนองความต้องการกลุ่มนักลงทุนที่พลาดโอกาสในการลงทุนจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเกินกว่าจำนวนมูลค่าโครงการที่ตั้งไว้

นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทางด้านกองทุนตลาดเงิน (Money Market) ขณะนี้กองทุน CIMB-Principal Fix (เดิม TF-Daily) ซึ่งผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารได้จัดรายการโปรโมชั่นพิเศษ มอบหน่วยลงทุนใหม่ สำหรับนักลงทุนให้กองทุนดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เช่นกองทุนเกาหลี ดอกเบี้ยในประเทศไม่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังต่ำเมื่อเทียบกับอัตราในต่างประเทศ
_____________________________________________________________________________________
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนชั้นนำซึ่งมีความสามารถในการลงทุนในระดับภูมิภาค บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และมีธุรกิจทั้งในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทบริหารจัดการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำเสนอบริการบริหารจัดการกองทุนแบบครบวงจร บริษัทได้ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่หลากหลายครบถ้วน และบริหารจัดการพอร์ตลงทุนเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจ สถาบัน รัฐบาล และกองทุนบำเหน็จบำนาญ ทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับมืออาชีพจากทั่วทั้งภูมิภาคมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งบริหารทั้งกองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ Cash Management และ กองทุนตามหลัก Shariah ของศาสนาอิสลาม

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างกลุ่มซีไอเอ็มบี หนึ่งในกลุ่มการธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินระดับโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ Fortune 500