pooklook on October 24, 2010, 10:16:40 AM


งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (BOOKEXPO THAILAND 2010)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้ เกิดขึ้นในสังคม จึงเห็นควรให้มีการวางแผนรณรรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักอ่านหนังสือเพิ่มมาก ขึ้น เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีรากฐานมาจากการอ่าน หนังสือ จึงได้กำหนดการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010) ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
•แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซ่า 15,850 ตารางเมตร สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา

•ห้อง Ball room , Hall A และ Main Foyer 2,563 ตารางเมตร สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ ต่าง ๆ

•ห้อง Meeting Room 1-4 และห้อง Board Room 2-4 ห้อง Lotus จำนวน 1,826 ตารางเมตร สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ

ระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น 11 วัน คือ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-21.00 น.
พิธีเปิด
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ประธานพิธีเปิด
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
1.การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
2.นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
◦นิทรรศการหนังสือใหม่ / กิจกรรมเด็ก
◦นิทรรศการ Creative Book Industry: DIY My Book หนังสือ ใครๆ ก็ทำได้
◦นิทรรศการรัชกาลที่ 5 กับการปฏิรูปการศึกษา
◦นิทรรศการร้านภูฟ้า
◦กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
3.การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 51 รายการ
4.การเสวนาบนเวที 84 รายการ
5.โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://thailandbookfair.com/bookexpo2010/index.html

theswan on October 26, 2010, 05:01:31 PM
ใครที่ชื่นชอบ ความอัจฉริยะ ของเด็กน้อย  อาร์ทิมิส ฟาวล์ 

อย่าลืมไปหาซื้อเล่มล่าสุดไดที่งานสัปดาห์หนังสือนะคะ :-* :-*


ปล.และใครที่ติดตามผลงานของแดน บราวน์  และยังมีไม่ครบ  เห็นอยู่บูธหนึ่งที่ลดตั้ง 50 % แหนะ ไปหาซื้อกันนะคะ :'( :'(