du_sit on June 17, 2010, 06:56:00 PM
โรงงานจีเอ็ม ประเทศไทย สามารถปลอดการฝังกลบของเสียเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
o   โรงo   งo   านจีเอ็ม ประเทศไทย ได้รับการรับรองo   ล่าสุดเป็นหนึ่งo   ในโรงo   งo   านจีเอ็ม 69 แห่งo   ทั่วโลกที่ ปลอดการฝังo   กลบของo   เสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งo   แวดล้อม
o   48 เปอร์เซ็นต์ของo   ฐานการผลิตรถยนต์ทั่วโลกปลอดการฝังo   กลบขยะและวัสดุเหลือใช้
o   จีเอ็มเร่งo   รีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมกว่า 2 ล้านตัน ภายในปีนี้
กรุงเทพฯ – บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เผยโรงงานจีเอ็ม ประเทศไทย ที่จังหวัดระยอง ได้รับการรับรองเป็นโรงงานล่าสุดจากโรงงานจีเอ็ม 69 แห่งทั่วโลก หรือคิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานจีเอ็มทั่วโลก ที่สามารถลดปริมาณของเสียและขยะอุตสาหกรรมที่จะถูกฝังกลบจนเป็นศูนย์ได้แล้ว สถิติที่น่ายินดีดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่จีเอ็มประกาศในปี 2551  ว่าจะผลักดันให้โรงงานกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลกให้กลายเป็นโรงงานปลอดการกำจัดขยะและวัสดุเหลือใช้ด้วยการฝังกลบให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งล่าสุด คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์ ที่จีเอ็มได้บรรลุตามเป้าหมาย
“จีเอ็มได้ใช้ความพยายามเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วในการที่จะกำจัดขยะอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขยะและวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขณะนี้โรงงานของจีเอ็มทั้ง 69 แห่งได้สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้น โดยได้ลดปริมาณของเสียที่จะถูกฝังกลบจนเป็นศูนย์ และจะเป็นต้นแบบการปฏิบัติของโรงงานของเราทั่วโลก” มร. ไมค์ โรบินสัน รองประธานบริหารด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และนโยบายความปลอดภัย กล่าว
โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์ของขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จะถูกนำมารีไชเคิล และส่วนที่เหลืออีก 3 เปอร์เซ็นต์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงกลุ่มปิโตรเลียม โรงงานที่สามารถเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นสถานประกอบการปลอดการฝังกลบประกอบด้วยโรงงาน 28 แห่งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 27 แห่งในเอเชียแปซิฟิกและ อเมริกาใต้ รวมทั้งโรงงานอีก 14 แห่งในทวีปยุโรป
“การปลอดการฝังกลบขยะและวัสดุเหลือใช้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการนำเอาอุตสาหกรรมรถยนต์ออกจากสมการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบัน จีเอ็มได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการผลิตรถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในระดับต่ำ เราใช้ความพยายามอย่างมากไม่เพียงแต่ในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ” มร. ไมค์ กล่าว
ในปีนี้จีเอ็มตั้งเป้าว่าจะทำการรีไซเคิลขยะและวัสดุเหลือใช้กว่า 2 ล้านตันจากโรงงานทั่วโลก อีกทั้งยังจะนำเอาขยะจำนวนกว่า 45,000 ตันมาใช้ผลิตพลังงานทดแทน ถึงแม้ว่าโรงงานของจีเอ็มทั้งหมดยังไม่ไช่โรงงานปลอดการฝังกลบของเสีย แต่ปัจจุบันนี้โรงงานส่วนใหญ่มีการทำการรีไซเคิลของเสียในอัตราที่สูงกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของเสียทั้งหมด   โดยโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จีเอ็มได้ทุ่มเทมาตลอดจะสามารถทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศไปได้แล้ว มากกว่า 3 ล้านตัน


จีเอ็มคาดการณ์ว่าในปีนี้บริษัทจะสามารถรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ส่วนที่เป็นเศษเหล็กกว่า 650,000 ตัน เศษไม้กว่า 16,600 ตัน รวมถึงลังกระดาษกว่า 21,600 ตันและพลาสติกกว่า 3,600 ตัน โดยสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการปลอดการฝังกลบ คือการหาวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์กับวัสดุทุกชิ้น ไม่เว้นแม้แต่วัสดุชิ้นส่วนเล็กๆ ตัวอย่างเช่น
ขยะที่เป็นเศษอลูมิเนียม เหล็ก และอัลลอยด์จะถูกส่งไปเตาหลอมเพื่อขึ้นรูปใหม่เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์
น้ำมันที่ใช้แล้วจะถูกปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งในโรงงานของจีเอ็มเอง
พาเลทไม้และกระดาษกล่องจะถูกนำกลับมาใช้อีกเรื่อยๆและเมื่อหมดสภาพจะถูกส่งไปในขั้นตอนการผลิตพลังงานทดแทนทันที่
จีเอ็มยังส่งเสริมให้บรรดาซัพพลายเออร์ของบริษัททำการรีไซเคิลขยะและวัสดุเหลือใช้ที่เหลือจากการผลิต โดยเน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขึ้นได้อย่างครบวงจร  โดยจีเอ็มเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทรถยนต์เพียงรายเดียวที่ได้รับการยกย่องในหอเกียรติยศของ the U.S. EPA WasteWise ซึ่งได้เล็งเห็นถึงผลงานที่โดดเด่นของจีเอ็มในการรณรงค์เพื่อที่จะลดและรีไซเคิลขยะและวัสดุเหลือใช้
นายสุภัคพงศ์ เจริญพรพาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับโรงงานจีเอ็ม ในประเทศไทยนั้น เป็นโรงงานล่าสุดจากโรงงานจีเอ็ม 69 แห่งทั่วโลก ที่สามารถปลอดการฝังกลบของเสีย เพราะเราสามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีของเสียหรือขยะใด ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตรถยนต์ ณ ศูนย์การผลิตรถยนต์ของจีเอ็ม ที่จังหวัดระยอง ที่มีการฝังกลบอย่างแน่นอน”
เกี่ยวกับ เจนเนอรัล มอเตอร์ส
เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2451 มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองดีทรอยท์ จีเอ็ม มีพนักงาน 217,000 คน ใน 140 ประเทศ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก จีเอ็ม มีฐานการผลิตรถยนต์ และรถปิกอัพอยู่ใน 34 ประเทศ และจำหน่ายรถแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อย่าง บูอิค คาดิลแลค เชฟโรเลต เอฟเอดับเบิลยู จีเอ็มซี จีเอ็มแดวู โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และวูหลิง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจีเอ็ม อยู่ในสหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยจีน บราซิล เยอรมนี สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิตาลี แผนกออนสตาร์ของจีเอ็ม นั่นถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมความปลอดภัย และการให้บริการข้อมูลในรถยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ดำเนินงานแทนเจนเนอรัล มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจีเอ็ม ใหม่ คลิกเข้าชมได้ที่ www.gm.com