sianbun on March 30, 2010, 08:43:08 PM
ปีที่ 9 ณ โรงเรียนวัดเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  แบ่งปันความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารภายใต้เจตนารมณ์ สังคมต้องมีการแบ่งปัน  กับโครงการ ”ปันความรักด้วยความรู้ ปีที่ 9” ณ โรงเรียนวัดเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเตรียมสาระบันเทิงจากหนังสือคุณภาพพร้อมมอบความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์    ในวันที่ 19  มีนาคมศกนี้  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

19   มีนาคม  2553  -  ร้านนายอินทร์  โดยนายระพี  อุทกะพันธุ์    ผู้อำนวยการสายงานค้าปลีก  บริษัทอมรินทร์  บุ๊ค  เซ็นเตอร์    จำกัด
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อโครงการ  “ปันความรักด้วยความรู้”  ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากเจตนารมณ์เพื่อมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านแก่คนไทยแม้ในแหล่งชุมชนที่ขาดแคลน  ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ร้านนายอินทร์ได้ก่อตั้งขึ้น  และสำหรับปี 2553  จะดำเนินการส่งมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และบริจาคเงินให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพมงคล , โรงเรียนคชเวกวิทยา ,โรงเรียนคอตัน ,โรงเรียนโคกตาพรหม และโรงเรียนวัดใหม่หนองคต   โดยจะมีพิธีการส่งมอบให้กับตัวแทนจากทุกโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม  2553   ณ  โรงเรียนวัดเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้รูปแบบของโครงการคือการมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และบริจาคเงินอย่างเป็นทางการ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนจัดสันทนาการด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทาน การเล่นเกมส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน   ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณทวี  นริสศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขึ้นกล่าวต้อนรับคาราวานหนังสือ  โครงการ  “ปันความรักด้วยความรู้”   โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน , สื่อมวลชน  รวมถึงพันธมิตรจากสำนักพิมพ์ ชั้นนำไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก  และที่สำคัญคือยอดบริจาคทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,580,000 บาท
 
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ  “ปันความรักด้วยความรู้ ปีที่9”  เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสำนักพิมพ์ชั้นนำร่วมกันบริจาคหนังสือ , อุปกรณ์การเรียน การสอน ,อุปกรณ์กีฬา , อาหารแห้ง และทุนการศึกษาตลอดจนทุนอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคที่หน้าร้านนายอินทร์ทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนหนึ่ง  โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านหนังสือ เพื่อปลูกฝังให้เป็นรากฐานที่ดีสำคัญสำหรับพัฒนาตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต  และหลังพิธีการเสร็จสิ้นผู้ร่วมงานต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน โดยเริ่มต้นความสนุกสนานแรกจากการแสดงของ บรรดาน้อง ๆ  ทั้ง 5 โรงเรียน   พบปะพูดคุย และร่วมกิจกรรมสันทนาการกับวีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช  ทองมี   และนักร้องสาวจากค่าย RS เมริสซ่า รอส , นัตตี้ - ศรัณย์ภัทร  พัชระเศรษฐ์กุล   พร้อมชมแสดงโชว์มายากลจากพี่แว่นลุงพุง  สำหรับในช่วงเย็นก่อนเดินทางกลับผู้ร่วมกิจกรรมก็ร่วมสร้างความสุขอีกครั้งด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆที่มีประโยชน์ให้แก่น้องๆทุกคน  ก่อนที่จะปิดท้ายงานด้วยคำขอบคุณจากบรรดาน้อง ๆ ทั้ง5โรงเรียนให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นใจ   เรียกได้ว่างานนี้อิ่มบุญทั้งผู้ให้และผู้รับกันถ้วนหน้า  สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยถ้าขาดกำลังสำคัญหลักจากบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และเหล่าผู้สนับสนุนใจดีจากบรรดาสำนักพิมพ์ชั้นนำ , หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนความร่วมมือจากบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ  ทุกท่าน
« Last Edit: March 30, 2010, 08:46:24 PM by sianbun »