sianbun on March 10, 2010, 01:53:20 PM
ECDA ใช้เทคนิคการฝึกอบรม รูปแบบ CEFE เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการใหม่ ฟรี..สมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ทีมงานวิทยากรที่ปรึกษา CEFE ("เซเฟ่" เทคนิคการอบรมจากเยอรมนี) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" รุ่นที่ 2/53 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้และเข้าใจเชิงลึก ตามชุดความรู้ "การค้นหาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  การกลั่นกรองเลือกโครงการธุรกิจ  ด้านการตลาด  การผลิต  การเงิน และการบริหาร และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจที่ต้องการทำ"  เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพียง 50 ท่าน  อบรมระหว่างวันที่ 24 -30 มี.ค.นี้ (7 วันติดต่อกัน)

เชิญผู้ที่สนใจ ติดต่อ สมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ECDA)

โทร. 086-555-8383 และ 0-2158-0556  และ  02-158-0750 แฟกซ์ 02-158-0556

อีเมล์ CONTACT.ECDA@GMAIL.COM 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์  www.ecda.or.th
« Last Edit: March 11, 2010, 04:22:20 PM by sianbun »