happy on June 13, 2024, 05:07:04 PM
ชาวพุทธปลื้ม ต้นแบบพระสงฆ์รุ่นใหม่ “พระเทียนชัย ชยทีโป“ เจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม หัวใจนักพัฒนาเพื่อสังคมอย่างแท้ทรู ยึดคติ “กตัญญู” ตอบโจทย์สัญลักษณ์ความดีรอบด้าน เน้นเผยแพร่ข้อมูลธรรมทันสมัย ดึงความศรัทธาให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนวัยรุ่นและวัยทำงาน แวดวงบันเทิงน้อมนำ เพื่อสืบสานศาสนาพุทธอย่างดีงามต่อไป


พระเทียนชัย ชยทีโป ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระวัชรญาณมุนี วิ” หรือจะเรียกท่านว่า “ท่านเจ้าคุณเทียนชัย” เจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี ความโดดเด่นของท่านคือเป็นพระรุ่นใหม่ อายุยังไม่มาก ใบหน้าอมยิ้ม ใจดี น่าเลื่อมใสศรัทธา เปิดเผยว่า “ อาตมาบวชเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปี ปัจจุบันได้นักธรรมเอก 3  จิตใจใฝ่ดี คิดดี คติในการกล่อมเกลาขิตใจ คำว่า “กตัญญู” เพื่อตอบแทนบุญคุณเกิดของแผ่นดินไทย พ่อแม่ ครูอาจารย์ ตอบโจทย์ทุกอย่างของสัญลักษณ์ความดี เมื่อครองผ้าเหลืองในฐานะสงฆ์ จึงใส่ใจประชาชน มุ่งพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ยิ่งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ สถานที่วัดเทพสรธรรมาราม บริเวณทั่ววัดมีจุดทำบุญ หรือเรียกว่า   สัปปายะ หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มาเกื้อกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรม เป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ โดยหลักสัปปายะประกอบด้วย  1. ที่อยู่เหมาะสม สงบ พื้นที่สะอาดสะอ้าน ไม่พลุกพล่านจอแจ 2. การเดินทางเหมาะสม ไปมาสะดวก ถนนหนทางเรียบร้อย ไม่ซับซ้อนวกไปวกมา 3. การพูดคุยเหมาะสม สนทนาแต่เรื่องดีๆ สร้างประโยชน์ให้ตัวเอง ไม่มอมเมาไปในทางที่ผิด 4. บุคคลเหมาะสม มีผู้รู้ ครูบาอาจารย์ และกัลญาณมิตร คอยชี้แนะชักนำไปในทางที่ถูกที่ควร 5. อาหารเหมาะสม 6. อากาศเหมาะสม สดชื่น ร่มรื่น ร่มเย็น ไม่ร้อน ไม่หนาวเกินไป และสุดท้าย 7. อิริยาบถเหมาะสม จัดการพื้นที่ให้ยืน นั่ง เดิน ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่อึดอัดระหว่างการปฎิบัติธรรม ซึ่งวัดเทพสรธรรมาราม เป็นพื้นที่สัปปายะ ให้คนเข้ามาฝึกฝนอบรมจิต ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถสะดวก ความคืบหน้าสร้างโบสถ์ ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากประชาขนที่มีความศรัทธา สวยงามน่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ อาตมาย้ำเรื่องคำสอนบอกโยมทุกคน ไม่งมงาย ใช้โซเซียลส่งเสริมศาสนาพุทธ ไปในทิศทางเชิงบวก จรรโลงสังคมร่วมกัน”


เจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม กล่าวต่อไปว่า “กระแสประชาชนวัยรุ่น หรือวัยทำงาน ไม่นิยมมาทำบุญวัดหรือร่วมพัฒนาวัดนัก เนื่องจากเกิดความเสื่อมศรัทธา ในฐานะพระสงฆ์ อยากให้เปิดใจ จับมือกันมาช่วยพัฒนาสังคม- ศาสนา ส่งเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม ลดปัญหาร้ายๆ ได้ สร้างภูมิให้สังคมหากทุกฝ่ายจับมือกัน เมื่อมาวัดนี้บริเวณทำบุญแก่สัตว์ได้แก่  ร่วมไถ่ชีวิตวัวไม่ให้ถูกฆ่า ให้หญ้า ป้อนอาหาร วัวเหล่านี้นำไปให้เกษตรกรเลี้ยงต่อ นัยว่าเป็นบุญทิ่ยิ่งใหญ่ แม้เราจะทำบุญกี่บาทเราก็ได้บุญอย่ากดดันตามคนอื่น เมื่อคิดดีทำดีมันอิ่มใจสุขใจยิ่งนัก วัดแห่งนี้ มีไฮไลท์ หลวงปู่สรวง ซึ่งคำสอนของหลวงปู่หากน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง วางแนวกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอจัดให้สอคล้องกับวาระวันสำคัญต่างๆ เช่น การบรรพชา อุปสมบท เป็นวันของพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่ง วันเฉลิมพระชนม์พรรษา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มงานด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ การแจกถุงยังชีพ ช่วยตอนโควิด และการจัดทอดผ้าป่า สนับสนุนกลุ่ม รพ.ขุนหาญ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การเป็นพระไม่ได้มุ่งแค่ปฏิบัติธรรม แต่การทำเพื่อสังคมเป็นหนึ่งเดียว ลดปัญหาร้ายแรงเนื่องจากประชาชนจะเข้าถึงศาสนาและก็มีศีลธรรมมากขึ้นในสังคม ลดปัญหาสังคมร้ายแรงต่างๆ อีกด้วย”
“สำหรับส่วนตัวมีภารกิจสงฆ์ ความรับผิดชอบก็มีกิจนิมนต์ต่างๆ เดินทางบ่อย เหนื่อย ล้า พักผ่อนน้อย แต่ทุกกิจนิมนต์มันมีความหมายกับผู้ที่ต้องการพระ จึงเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เราเองก็มีความสุข แม้กระทั่งเจอเหตุการณ์ระทึก นอนสนามบินบนหนังสือพิมพ์เมื่อเครื่องบินบินกลับประเทศไทยไม่ได้ สุดวิสัยตัวเราเป็นพระก็ต้องตั้งสติ มองมุมใหม่ไม่คิดลบ เมื่อฝึกฝนตัวเราเองก็จะตั้งมั่นทำเพื่อผู้อื่น ไม่มีความโลภ เต็มใจเพื่อลดทุกข์ให้แก่ประชาชน ความสุขอาตมายินดีทำเพื่อคนอื่น ประสบการณ์เป็นโอกาส passion ที่ดีทำให้ตัวเราเองลุล่วงอุปสรรคปัญหา ทั้งนี้ส่วนตัว มุ่งเน้นคำสอนทางธรรมทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น -คนทำงาน มากขึ้นในการเข้าบำรุงพุทธศาสนา เช่น บวชเรียน การส่งเสริมคอนเทนต์ศาสนาในโลกออนไลน์ในแง่มุมสร้างสรรค์”
อย่างไรก็ตามลูกศิษย์เจ้าอาวาส วัดเทพสรธรรมาราม  กล่าวปิดท้ายว่า “คนดังในวงวงการบันเทิงเป็นตัวอย่างที่ดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสนับสนุนศาสนาต่อเนื่อง อาทิ ยุ้ย -จีระนันท์ มะโนแจ่มควงคู่สามี คุณธันว์ ธนากร , มิกซ์ ทองระย้า รวมถึงแวดวงคอนเทนต์หมอชะลอวัยและสังคมออนไลน์ เช่น หมอปูเป้ -อริสรา โพธิ และมัจจติกา โคมทอง สนับสนุนข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนา เผยแพร่ข่าวเพื่อประโยชน์สังคมแบบยั่งยืน ซึ่งนับเป็นตัวอย่างประชาชนที่ดี จากเพจ : ตามรอยความอ่อนเยาว์สไตล์หมอปูเป้ น่าชื่นชม”
สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีดีผ่านแฟนเพจ : วัดเทพสรธรรมาราม - บาย ตึ๊ก เจีย แฮชแท็กส่งเสริมธรรมออนไลน์ #พระเทียนชัยชยทีโป #พระนักพัฒนาสังคม #สร้างสรรค์สังคม