happy on January 16, 2024, 09:29:06 PM
ซูโมต้า ประชุมหารือเรื่องความปลอดภัยรถสามล้อกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ


              ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด และนายกสมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาพัฒนาความปลอดภัยและการปลดล๊อกการใช้รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพฯ