fh400 on December 06, 2023, 05:54:58 PM
ไดกิ้น สานต่อวิสัยทัศน์ยกระดับทักษะนักเรียนอาชีวะ
ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ประจำปีการศึกษา 66


ไดกิ้น เดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมร่วมส่งเสริมทักษะด้านงานท่อเครื่องปรับอากาศ และจัดกิจกรรมพิเศษ Daikin Activity Day สร้างองค์ความรู้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ตั้งเป้ายกระดับทักษะนักเรียนนักศึกษาให้ก้าวเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญให้ตลาดและอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในอนาคตต่อไป

คุณเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรด้านเทคนิค บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ไดกิ้น ในฐานะ ผู้สนับสนุนหลักกิจกรรมแข่งขันทักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เรามีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ทำควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานทักษะของบุคลากรเครื่องปรับอากาศที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะกับการผลักดันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต โดยไดกิ้นได้ดำเนินการเปิดพื้นที่บริษัทเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ, มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนเข้าสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ"ซึ่งล่าสุดในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ไดกิ้นได้เข้าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคกลาง ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากจังหวัดในภาคกลาง เข้าร่วมกว่า 14 ทีม โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนอกเหนือจากไดกิ้นจะเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะแล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ Daikin Activity Day โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสร้างเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในการแข่งขันและในการทำงาน"

สำหรับกิจกรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ปีนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ได้นำเอาความรู้ที่ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ รวมถึงช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในการทำงานระหว่างที่ศึกษาอยู่ รวมถึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมหลังสำเร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตอีกด้วยโดยการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นอย่างครอบคลุมทั้งส่วนการแข่งขันภาคทฤษฎี รวมถึงภาคปฏิบัติ ที่ไดกิ้นได้เข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมด้านการเสริมทักษะงานท่อ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านงานท่อและงานเครื่องปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ปรากฎว่า นายทรงยศ หรั่งวัด จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายบุญยฤทธิ์ ครุฑช่างทอง จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายธนภัทร สุขใบ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อีกทั้ง ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภาคกลางนี้ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป