happy on November 18, 2023, 10:45:11 PM
นักกีฬาชุคบอลหญิง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุคบอล รายการ Asia International School Tchoukball 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นเยาวชนหญิง


โดยอันดับที่ 1 ทีมฮ่องกง , อันดับที่ 2 ทีมไทย , อันดับที่ 3 ทีมสิงคโปร์ และอีก 1 รางวัลคือ ผู้เล่นเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม ตกเป็นของ สตางค์ อนันตญา ขุนบุรุษ จากทีมประเทศไทย

ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ แรงใจ และทุกการสนับสนุนตลอดการแข่งขัน