happy on October 26, 2023, 11:54:11 PM
แอกซ่า ส่งเสริมตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านรถยนต์ไฟฟ้า


               แอกซ่าประกันภัย จัดกิจกรรม “Let's Get Together with AXA!” ณ โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อต่อยอดงานบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า สอดรับแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจประกันภัยระดับโลก

               หนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญของแอกซ่า คือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กรและพันธมิตรอยู่เสมอ ล่าสุดจึงได้จัดกิจกรรม “Let's Get Together with AXA!” เปิดคอร์สฝึกอบรมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ให้ความรู้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ตลอดจนเพื่อเกิดความพร้อมสำหรับการทำงานในการให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับการบริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครอบคลุมทุกมิติ

               สำหรับกิจกรรม Let's Get Together with AXA! จัดขึ้นเพื่อให้นายหน้าและตัวแทนประกันภัยได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนางานบริการให้มีความหลากหลาย สอดรับกับเทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ตอกย้ำการบริการที่ใส่ใจผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั่วโลก

###

เกี่ยวกับบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 มีผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งประกันภัยรายบุคคลและประกันภัยรายบริษัท แอกซ่าประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 13 แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มแอกซ่า

กลุ่มแอกซ่า ผู้นำระดับโลกในด้านการประกันภัยและการจัดการทรัพย์สิน โดยมีพนักงานกว่า 145,000 คน มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 93 ล้านรายทั่วโลก ใน 51 ประเทศ ในปี 2565 กลุ่มแอกซ่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 102.3 พันล้านยูโร กำไรสุทธิ 7.3 พันล้าน  ยูโร และมีสินทรัพย์ทั้งหมด 933 พันล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565[/size][/b][/center]